Dyrektor Administracyjny

Biuro Wydziału

Sekcja Finansowa

Zamówienia Publiczne

Awanse Naukowe

Biuro Projektów

Dziekanat

Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej

Promocja i Marketing

Zespół ds. Techniczno-Gospodarczych

Sekcja Informatyczna