Kontakt | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Kontakt

Dyrektor Administracyjny

Biuro Wydziału

Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Awansów Naukowych

Sekcja Projektów

Dziekanat

Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej

Sekcja Promocji

Sekcja Administracyjno-Finansowa

Zespół ds. Techniczno-Gospodarczych

Zespół ds. Informatycznych