Pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej są laureatami wielu konkursów architektonicznych oraz autorami wspaniałych prestiżowych realizacji. Wymienić tu należy przede wszystkim zwycięski projekt na budynek Europejskiego Centrum Solidarności (dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. dr hab. inż. arch. A. Taraszkiewicz, mgr inż. arch. P. Mazur) czy wygraną w konkursie na zrealizowane niedawno Muzeum II Wojny Światowej (mgr inż. arch. Jacek Droszcz, dr inż. arch. Bazyli Domsta).

Podkreślić również należy zaangażowanie pracowników Wydziału Architektury na rzecz ochrony i rewaloryzacji historycznych gmachów Politechniki Gdańskiej (prof. art. mal. Jan Buczkowski, dr hab. inż. arch. E. Ratajczyk-Piątkowska, prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, dr inż. arch. Wiesław Czabański, dr inż. arch. Jarosław Bąkowski). 

Od 2008 roku pracownicy Wydziału zaangażowani są również w proces poprawy jakości przestrzeni kampusu uczelni w ramach prac w Zespole ds. Rozwoju Przestrzennego Kampusu PG kierowanego przez prof. dr hab. inż. arch. Lucynę Nykę.

Europejskie Centrum Solidarności

I nagroda w międzynarodowym konkursie na budynek Europejskiego Centrum Solidarności
Architekci: W. Targowski, A. Taraszkiewicz, P. Mazur, P. Czarzasty

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

I nagroda w międzynarodowym konkursie na budynek Muzeum II Wojny Światowej
Architekci: J. Droszcz, B. Domsta