Mgr Aneta Kawala

Specjalista
e-mail: aneta.kawala@pg.edu.pl
tel.: +48 58 348 65 16
Gmach Główny, pok. 312B

  • konsultacje z zakresie udzielania zamówień publicznych
  • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych
  • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi WA, Działem Zamówień Publicznych PG i innymi jednostkami administracji PG w zakresie realizowanych postępowań
  • konsultacje w zakresie realizowanych postępowań zamówień publicznych
  • archiwizacja dokumentacji dotyczących zamówień publicznych na WA
  • realizacja wszystkich spraw zaopatrzeniowych WA, w tym zamówień i zakupów nie podlegających ustawie PZP
  • przygotowywanie planu zamówień (postępowań) oraz wykonywanie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych