Nasi Absolwenci | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nasi Absolwenci

Pełnomocnik ds. współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG

dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska- Janowicz
e-mail: agnieszka.janowicz-gebczynska1@pg.edu.pl