Dziekanat | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dziekanat

Ważne informacje

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Dziekanacie. Dziekanat dostępny jest mailowo i telefonicznie.

Jeśli sprawa wymaga osobistego stawienia się w Dziekanacie prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretny termin (przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem). Osoby wcześniej nieumówione nie zostaną przyjęte.

Prosimy o przychodzenie na czas i niespóźnianie się.

Prosimy o zachowanie dystansu i dezynfekcję rąk przed wejściem do Dziekanatu.

Rezerwacja wizyty

Od 4 października obowiązuje system kolejkowy on-line. Osoby, które wcześniej nie zarezerwowały wizyty, nie zostaną przyjęte.
System umożliwia rezerwację maksymalnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Należy pamiętać o konieczności potwierdzenia swojej rezerwacji! Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z wizyty.
W przypadku rezygnacji z wizyty w Dziekanacie proszę pamiętać o odwołaniu rezerwacji

zapis na wizytę w Dziekanacie – instrukcja

Godziny przyjęć

UWAGA STUDENCI, SEZON URLOPOWY!
Szanowni Państwo,
w związku z urlopami Prodziekan ds. Studentów i Promocji i Prodziekan ds. kształcenia i programów studiów w miesiącu sierpniu nie będzie możliwe uzyskanie podpisów pod zaświadczeniami, umowami o praktyki i wnioskami o mapę.
W związku z powyższym prosimy o załatwienie wszystkich pilnych formalności do 27.07.2022.

Szanowni Studenci, w dniach 15-19.06.2022 dziekanat II stopnia będzie nieczynny.

Prodziekan do spraw studenckich:
poniedziałek: 10:00-12:00
czwartek: 10:00-12:00

Godziny otwarcia dziekanatu (po wcześniejszym umówieniu się):
poniedziałek: 9:00-12:00
wtorek: 10:00-12:00
środa: 9:00-12:00
czwartek: 10:00-12:00
piątek: 10:00-12:00

Prosimy o kontaktowanie się z osobami zajmującymi się konkretnym kierunkiem.

mgr Zofia Bołtakis
kierownik Dziekanatu
tel.: +48 58 348 60 32
e-mail: zofia.boltakis@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 314

mgr Grzegorz Markowski
Architektura I st. sem. 1-4
tel.: +48 58 348 67 36
e-mail: grzegorz.markowski@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 314

mgr Wiesława Waksmundzka
Architektura I st. sem. 5-7,
Gospodarka przestrzenna I st.
tel.: +48 58 348 67 35
e-mail: wieslawa.waksmundzka@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 314

mgr Aleksandra Zdanowicz
studia II st.
tel.: +48 58 348 62 54
e-mail: aleksandra.zdanowicz@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 313

Agata Stępień
studia I i II st. w j. angielskim
studenci Erasmus
tel.: +48 58 348 63 83
e-mail:
agata.stepien@pg.edu.pl
erasmus.wa@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 313

mgr Dorota Nałęcz
studenci Erasmus
tel.: +48 58 348 63 83
e-mail: dorota.nalecz@pg.edu.pl,
erasmus.wa@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 313

Zgodnie z §9 punkt 1. podpunkt 6 i 7 "Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej" student jest zobowiązany:
- zapoznawać się z zarządzeniami i informacjami ogłaszanymi na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej oraz z informacjami wysyłanymi na adres studenckiego uczelnianego konta pocztowego i indywidualnego konta studenta w systemie Moja PG w ciągu 7 dni od daty otrzymania
- we wszystkich sprawach dotyczących jego studiów w korespondencji elektronicznej posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym

LEGITYMACJE
Zgodnie z aktualnymi przepisami legitymacje studenckie (które nie mają aktualnego hologramu) pozostają ważne do 14 października 2021 roku
(źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19)