Dziekanat | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dziekanat

Ważne informacje

Legitymacje

Zgodnie z aktualnymi przepisami legitymacje studenckie (które nie mają aktualnego hologramu) pozostają ważne do 14 października 2021 roku
(źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19)

Rezerwacja wizyty w dziekanacie

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Dziekanacie. Dziekanat dostępny jest mailowo i telefonicznie.

Od 4 października obowiązuje system kolejkowy on-line. Osoby, które wcześniej nie zarezerwowały wizyty, nie zostaną przyjęte.
System umożliwia rezerwację maksymalnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Należy pamiętać o konieczności potwierdzenia swojej rezerwacji! Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z wizyty.

W przypadku rezygnacji z wizyty w Dziekanacie proszę pamiętać o odwołaniu rezerwacji
zapis na wizytę w Dziekanacie – instrukcja

Do Dziekanatu zapraszamy w maseczce i z własnym długopisem.

Prosimy o zachowanie dystansu i dezynfekcję rąk przed wejściem do Dziekanatu.

Dziekanat

Prodziekan do spraw studenckich (po wcześniejszym umówieniu się w systemie kolejkowym):
poniedziałek: 10:00-12:00
czwartek: 10:00-12:00

Dziekanat (po wcześniejszym umówieniu się w systemie kolejkowym):
poniedziałek: 9:00-12:00
wtorek: 10:00-12:00
środa: 9:00-12:00
czwartek: 10:00-12:00
piątek: 10:00-12:00

Prosimy o kontaktowanie się z osobami zajmującymi się konkretnym kierunkiem:

mgr Zofia Bołtakis
kierownik Dziekanatu
tel.: +48 58 348 60 32
e-mail: zofia.boltakis@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 314

 
mgr Grzegorz Markowski
Architektura I st. sem. 1-4 (kier. w jęz. polskim)
tel.: +48 58 348 67 36
e-mail: grzegorz.markowski@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 314
mgr Wiesława Waksmundzka
Architektura I st. sem. 5-7,
Gospodarka przestrzenna I st.
tel.: +48 58 348 67 35
e-mail: wieslawa.waksmundzka@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 314
mgr Aleksandra Zdanowicz
studia II st.
tel.: +48 58 348 62 54
e-mail: aleksandra.zdanowicz@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 313
Agata Stępień
studenci Erasmus oraz
studia w języku angielskim
tel.: +48 58 348 63 83
e-mail:
agata.stepien1@pg.edu.pl
erasmus.wa@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 313
mgr Dorota Nałęcz
studenci Erasmus
tel.: +48 58 348 63 83
e-mail: dorota.nalecz@pg.edu.pl,
erasmus.wa@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 313
 

UWAGA!
Zgodnie z §9 punkt 1. podpunkt 6 i 7 "Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej" student jest zobowiązany:
- zapoznawać się z zarządzeniami i informacjami ogłaszanymi na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej oraz z informacjami wysyłanymi na adres studenckiego uczelnianego konta pocztowego i indywidualnego konta studenta w systemie Moja PG w ciągu 7 dni od daty otrzymania
- we wszystkich sprawach dotyczących jego studiów w korespondencji elektronicznej posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym

Więcej informacji:

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Oferty, terminy i wyniki zapisów na Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie fakultatywne - informacja pod aktualnościami Architektury I st. oraz II st.

REJESTRACJA NA KOLEJNY SEMESTR

warunki rozliczenia po sesji poprawkowej semestru letniego 2020/2021 (informacja dot. składania wniosków o rejestrację):

Warunki_rozliczenia_po_sesji_poprawkowej_semestru_letniego_2020_2021.pdf

HARMONOGRAM SESJI

HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ POPRAWKOWEJ 2020/2021 - aktualizacja z 8 września 2021

popr_arch_Harmonogram_sesji-lato_2020_2021aktualizacja.pdf

popr_gp_Harmonogram_sesji-lato_2020_2021.pdf

Biblioteka PG przedłużyła abolicję

Biblioteka PG przedłużyła abolicję do 31 października br., nie nalicza kar za przetrzymane książki i anuluje kary wcześniej naliczone. Dotyczy to również tych czytelników, którzy książki do biblioteki zwrócili, a nie opłacili należnej kary. Aby anulować wszystkie kary wystarczy oddać wypożyczone książki lub skontaktować się z Biblioteką PG, w przypadku, gdy książki został oddane, a na koncie pozostała jedynie zaległa kara.

INFORMATIONS FOR NEWLY ADMITTED STUDENTS - 2021/2022:

1) INFORMATIONS_FOR_NEWLY_ADMITTED_STUDENTS_I_YEAR_2021_22.pdf

2) Library_Information_Skills_Training_2021_2022.pdf