Rezerwacja wizyty

Od 4 października obowiązuje system kolejkowy on-line. Osoby, które wcześniej nie zarezerwowały wizyty, nie zostaną przyjęte.
System umożliwia rezerwację maksymalnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Należy pamiętać o konieczności potwierdzenia swojej rezerwacji! Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z wizyty.
W przypadku rezygnacji z wizyty w Dziekanacie proszę pamiętać o odwołaniu rezerwacji.

UWAGA, dziekanatowy system kolejkowy nie obowiązuje kandydatów. Kandydaci składają dokumenty w godzinach przyjmowania Komisji Rekrutacyjnej WA:
https://pg.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-obywatele-polscy/kontakt/wydzialowa-komisja-rekrutacyjna/wydzial-architektury

UWAGA:
 - Proszę korzystać z adresu studenckiego.
 - Proszę wpisywać powód wizyty.
 - Na wizytę proszę przychodzić po potwierdzeniu wizyty przez dziekanat (pierwszy email to potwierdzenie złożenia rezerwacji, drugi email to potwierdzenie wizyty przez pracownika dziekanatu).

zapis na wizytę w Dziekanacie – instrukcja

Godziny przyjęć

Prodziekan do spraw studenckich - wizyty po wcześniejszym umówieniu w systemie kolejkowym:
Proszę rezerwować wizyty w systemie kolejkowym.

Godziny otwarcia dziekanatu

poniedziałek: 9:00-12:00
wtorek: 10:00-12:00
środa: 9:00-12:00
czwartek: 10:00-12:00
piątek: 10:00-12:00

UWAGA: W dniu 31.05.2024 (piątek) dziekanat I i II stopnia nieczynny.

Proszę rezerwować wizyty w  systemie kolejkowym.

Kierownik Dziekanatu

mgr Aleksandra Zdanowicz 👑
tel.: +48 58 348 60 32
e-mail: aleksandra.zdanowicz@pg.edu.pl
Gmach Główny

Prosimy o kontaktowanie się z osobami zajmującymi się konkretnym kierunkiem.

mgr Grzegorz Markowski  🧓
Architektura I st. sem. 1-4
tel.: +48 58 348 67 36
e-mail: grzegorz.markowski@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 314

Umów Wizytę

mgr Wiesława Waksmundzka  👼
Architektura I st. sem. 5-7,
Gospodarka przestrzenna I st.
tel.: +48 58 348 67 35
e-mail: wieslawa.waksmundzka@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 314

Umów Wizytę

mgr Aleksandra Benkowska   😊
studia II st.
tel.: +48 58 348 62 54
e-mail: aleksandra.benkowska@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 313

Umów Wizytę

inż. Anna Kibart
studia I i II st. w j. angielskim
studenci Erasmus
tel.: +48 58 348 63 83
e-mail: anna.kibart@pg.edu.pl
erasmus.wa@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 313

Umów Wizytę

mgr Dorota Nałęcz 🇪🇺
studenci Erasmus
tel.: +48 58 348 63 83
e-mail: dorota.nalecz@pg.edu.pl,
erasmus.wa@pg.edu.pl
Gmach Główny, p. 313

Umów Wizytę


Zgodnie z §9 punkt 1. podpunkt 6 i 7 "Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej" student jest zobowiązany:
- zapoznawać się z zarządzeniami i informacjami ogłaszanymi na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej oraz z informacjami wysyłanymi na adres studenckiego uczelnianego konta pocztowego i indywidualnego konta studenta w systemie Moja PG w ciągu 7 dni od daty otrzymania
- we wszystkich sprawach dotyczących jego studiów w korespondencji elektronicznej posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym