Pracownicy administracyjni | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy administracyjni

Administracja
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Starszy specjalista informatyk
Specjalista
Samodzielny referent techniczny
Samodzielny referent techniczny
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Referent techniczny
Referent administracyjny