Pracownicy administracyjni | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy administracyjni

Administracja
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista
Starszy specjalista
Starszy referent techniczny
Specjalista
Samodzielny referent techniczny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent techniczny
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Dziekanat
Specjalista - kierownik dziekanatu
Samodzielny referent