Sekcja Finansowa | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Finansowa

mgr Iwona Klamann

starszy specjalista
e-mail: iwona.klamann@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 12 33
Gmach Główny, p. 312A

mgr Wioletta Michalak

starszy specjalista
e-mail: wioletta.michalak@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 28 90
Gmach Główny, p. 312A

mgr Aleksandra Korpacka

starszy referent administracyjno-ekonomiczny
(długa nieobecność usprawiedliwiona)

  • opracowywanie dokumentów finansowych, kosztowych i sprzedażowych - klasyfikacja i ewidencja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • wykonywanie analiz finansowych Wydziału, przygotowywanie raportów i sprawozdań w zakresie kosztów działalności statutowej, dydaktycznej i kosztów wydziałowych
  • przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału, monitorowanie stanu wykorzystania środków w poszczególnych pozycjach planu
  • weryfikacja, rejestracja i administracja umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi
  • obsługa finansowa umów cywilnoprawnych
  • opracowywanie dokumentów związanych z rozliczeniem delegacji krajowych i zagranicznych, refundacja opłat konferencyjnych, zakupu biletów lotniczych
  • monitoring budżetów projektów badań zleconych na etapie planowania oraz w trakcie realizacji
  • obsługa dokumentów finansowych w elektronicznym systemie Obiegu Dokumentów
  • wystawianie faktur i ich ewidencja
  • współpraca z jednostkami Wydziału i Uczelni w zakresie procedowaniem dokumentów księgowych