Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej

mgr inż. arch. Dorota Nałęcz

specjalista
e-mail: dorota.nalecz@pg.edu.pl
e-mail: erasmus.wa@pg.edu.pl
tel.: +48 58 348 63 83
Gmach Główny, p. 313

inż. Anna Kibart

specjalista
e-mail: anna.kibart@pg.edu.pl
e-mail: erasmus.wa@pg.edu.pl
tel.: +48 58 348 63 83
Gmach Główny, p. 313

  • obsługa studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+
  • obsługa studentów i pracowników przyjeżdżających w ramach innych programów i umów międzynarodowych związanych ze współpracą zagraniczną
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi WA PG, z Działem Współpracy Międzynarodowej i innymi jednostkami administracji PG, w zakresie organizacji współpracy międzynarodowej studentów i pracowników WA
  • prowadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących programu Eramsus+ i innych programów współpracy międzynarodowej
  • archiwizacja dotycząca mobilności studentów i i pracowników WA PG
  • przygotowywanie sprawozdawczości dotyczącej realizowanych programów
  • wsparcie administracyjne pracowników związane z mobilnością międzynarodową
 

Koordynatorzy programu Erasmus

dr inż. arch. Justyna Borucka
e-mail: justyna.borucka@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 19 44
dr inż. arch. Bartosz Macikowski e-mail: bartosz.macikowski@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 21 82