Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka

Kadencja do 31. sierpnia 2024

Powołani przez rektora:
dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens  
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG – przewodniczący
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz 

Wyłonieni w drodze wyborów:
dr hab. inż. arch. Anna Górka, prof. PG  
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG 
prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska 
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG
dr inż. arch. Piotr Samól