Sekcja Awansów Naukowych | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Awansów Naukowych

mgr Katarzyna Ciurkot

e-mail: katarzyna.ciurkot@pg.edu.pl
nr. telefonu: +48 348 65 15
Gmach Główny, p. 312 B

  • prowadzenie administracyjne postępowań doktorskich i habilitacyjnych
  • obsługa posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka
  • organizowanie procesu deklaracji udziału w dyscyplinach w systemie BIP Politechniki Gdańskiej i POLON
  • publikowanie na stronie internetowej Wydziału informacji o obronach i awansach
  • kontrola prawidłowości rejestracji publikacji pracowników WA w mojaPG, PBN i ORCID; uzupełnianie braków w rejestracji
  • współpraca z Działem Spraw Naukowych w zakresie procedowania postępowań awansowych
  • inne zadania dotyczące procedur postępowań awansowych doktorskich i habilitacyjnych