Zapytania ofertowe | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zapytania ofertowe

Projekt Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

W związku z realizacją projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Politechnika Gdańska zwraca się z zapytaniem o cenę dla usług opracowania 6 ekspertyz do Modelu Dostępnej Szkoły zgodnie z wytycznymi wskazanymi w projekcie:

  1. zapytanie nr 1/DS/2020 w sprawie rozeznania rynku: Ekspert ds. ustandaryzowania procesu inwentaryzacji dostępności + formularz wyceny 1/DS
  2. zapytanie nr 2/DS/2020 w sprawie rozeznania rynku: Ekspert w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dla realizowanego przedsięwzięcia (kosztorysant) + formularz wyceny 2/DS
  3. zapytanie nr 3/DS/2020 w sprawie rozeznania rynku: Ekspert ds. eksploatacji infrastruktury obiektów szkolnych + formularz wyceny 3/DS
  4. zapytanie nr 4/DS/2020 w sprawie rozeznania rynku: Ekspert w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dla realizowanego przedsięwzięcia (kosztorysant) + formularz wyceny 4/DS
  5. zapytanie nr 5/DS/2020 w sprawie rozeznania rynku: Ekspert w zakresie dostępności obiektów szkolnych z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i słabowidzących + formularz wyceny 5/DS
  6. zapytanie nr 6/DS/2020 w sprawie rozeznania rynku: Ekspert ds. akustyki obiektów szkolnych + formularz wyceny 6/DS