Antoni Taraszkiewicz | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Antoni Taraszkiewicz

Antoni Taraszkiewicz

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w 1983 roku. Stopień naukowy doktora nadany w 1995 roku. Doktor habilitowany w 2006 roku. Rok później mianowany na profesora nadzwyczajnego. W 2016 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.
Architekt. Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1983 roku.
W latach 2008-2016 Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Od 2007 roku pełni funkcję kierownika Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury PG.
Od 2008 jest członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej.
Od 1084 r. jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich O. Wybrzeże w Gdańsku, gdzie w latach 2000-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Twórczości Architektonicznej.
Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, gdzie w latach 2002-2003 pracował w Sekcji Etyki Zawodowej.
Od 2003 roku jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku, w której od roku 2014 pełni funkcję przewodniczącego.
Od 2014 roku jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku.
Współzałożyciel i współwłaściciel działającej od 1989 roku gdańskiej pracowni projektowej FORT Sp. z o.o.


Autor licznych publikacji naukowych, m.in.:

 • Taraszkiewicz A. (2004): Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji na przykładzie Trójmiasta, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk – monografia wyróżniona przez Ministra Budownictwa
 • Taraszkiewicz A. (2013): Research by design w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

Autor i współautor projektów architektonicznych, mi.in:

 • budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej (2016)
 • modernizacji hallu głównego i Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej (2015)
 • zespołu mieszkaniowego Młoda Oliwa w Gdańsku Oliwie (2014)
 • budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (2014)
 • osiedla mieszkaniowego Trzy Kolory w Gdańsku (2012)
 • budynku „B” Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej (2012)
 • osiedla mieszkaniowego City Park w Gdańsku (2010)
 • zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kwartał Kamienic przy ul. Szerokiej w Gdańsku (2008)
 • kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Elblągu (2008)
 • kościoła parafialnego pw. św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu (2008)
 • zespołu mieszkaniowego z hotelem Nowy Spichlerz w Gdańsku (2007)
 • osiedla mieszkaniowego Osiedle nad Potokiem (2001)
 • kościoła pw. św. Józefa w Gdańsku Przymorzu (1993)

Nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych:

 • I nagroda w konkursie na projekt budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej (2015)
 • I nagroda w konkursie na projekt budynku „B” Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej (2012)
 • wyróżnienie w konkursie na projekt budynku Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska (2012)
 • I nagroda w konkursie na Europejskie Centrum Solidarności (2007)
 • wyróżnienie w konkursie na projekt przebudowy i modernizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku (2008)
 • I nagroda w konkursie na projekt Gdańskiego Centrum Handlowego "Manhattan" (2001)
 • I nagroda w konkursie na zagospodarowanie rejonu Dworca Głównego w Gdańsku (1996)
 • I nagroda w konkursie SARP na projekt przebudowy kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Gdyni w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana (1988)
 • wyróżnienie Ministra Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej za pracę habilitacyjną pt. „Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji na przykładzie Trójmiasta”, Warszawa, 2007
 • wyróżnienie w konkursie SARP „Nagroda Roku 2003” w kategorii użyteczność publiczna, Warszawa, 2004
 • Nagroda Główna w konkursie „Życie w architekturze” – edycja gdańska w kategorii budynków wielorodzinnych, Warszawa, 1999
 • wyróżnienie z konkursie „Polski Cement w Architekturze" za najlepszy budynek zrealizowany w technologii żelbetowej, Warszawa, 1999
 • stypendysta Nagrody Artystycznej im. Stanisława Wyspiańskiego – nagrody Szefa Urzędu Rady Ministrów w 1993

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003).