Jerzy Stankiewicz | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Jerzy Stankiewicz

Jerzy Stankiewicz

Architekt, konserwator zabytków, historyk architektury.
Znawca Gdańska, uczestnik odbudowy miasta po II wojnie światowej.
Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1951 roku. 
W latach 1965-1969 Prodziekan ds. naukowych Wydziału Architektury.
Od 1968 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Architektury Wydziału Architektury PG.
Wykładowca Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (1975-1982).
Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i zawodowych m.in:

 • Stowarzyszenia Architektów Polskich O. Wybrzeże
 • Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
 • Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
 • Towarzystwa Przyjaciół Gdańska
 • Towarzystwa Przyjaciół Sopotu
 • ICOMOS (Rzym)
 • European Cathedrals Association (Mediolan)

Członek założyciel Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w 1950 roku.
Stopień naukowy doktora nadany w 1961 roku.
Doktor habilitowany w 1963 roku.
Od 1977 roku profesor nadzwyczajny.


Autor licznych publikacji naukowych, m.in:

 • Stankiewicz J., Massalski R. (1969): Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Gdańska [w:] Gdańsk, jego dzieje i kultura, Arkady, Warszawa
 • Stankiewicz J. (1966): Ze studiów nad fortyfikacjami pruskimi na ziemiach polskich [w:] Studia i Materiały do Historii Wojskowości, tom 12 cz.1
 • Stankiewicz J. (1962): Kartuzja Gdańska. Dzieje rozwoju układu przestrzennego Kartuz oraz kartuskiego zespołu klasztornego, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 30, Architektura z. 2
 • Stankiewicz J. (1955): Strakowscy – fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Ossolineum, Gdańsk
 • Stankiewicz J., Szermer B. (1959): Gdańsk. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk-Sopot-Gdynia, Arkady, Warszawa

Laureat nagród, m.in.:

 • Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego (1964)
 • Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1970)
 • Nagrody Miasta Gdańska (1973)
 • Nagrody Wojewody Gdańskiego (1974)
 • Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1985)
 • Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska (1986)

Odznaczony m.in.:

 • Złotym Krzyżem Zasługi (1970)
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979)
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978)
 • Medalem "Za zasługi dla Gdańska" (1965)
 • Złotą Odznaką "Za opiekę nad Zabytkami"
 • Złotą Odznaką SARP (1988)

Imię profesora Stankiewicza nadano w 1997 roku gdańskiemu Zespołowi Szkół Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, zaś w 2000 roku gdańskie oddziały Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Związku Polskich Artystów Plastyków utworzyły nagrodę imienia Jerzego Stankiewicza nadawaną za najlepsze osiągnięcia i realizacje konserwatorskie na terenie województwa pomorskiego. Profesor Jerzy Stankiewicz jest również patronem gdańskiego tramwaju o numerze bocznym 1021.