Jerzy Stankiewicz

Architekt, konserwator zabytków, historyk architektury.
Znawca Gdańska, uczestnik odbudowy miasta po II wojnie światowej.
Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1951 roku. 
W latach 1965-1969 Prodziekan ds. naukowych Wydziału Architektury.
Od 1968 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Architektury Wydziału Architektury PG.
Wykładowca Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (1975-1982).
Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i zawodowych m.in:

 • Stowarzyszenia Architektów Polskich O. Wybrzeże
 • Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
 • Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
 • Towarzystwa Przyjaciół Gdańska
 • Towarzystwa Przyjaciół Sopotu
 • ICOMOS (Rzym)
 • European Cathedrals Association (Mediolan)

Członek założyciel Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w 1950 roku.
Stopień naukowy doktora nadany w 1961 roku.
Doktor habilitowany w 1963 roku.
Od 1977 roku profesor nadzwyczajny.


Autor licznych publikacji naukowych, m.in:

 • Stankiewicz J., Massalski R. (1969): Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Gdańska [w:] Gdańsk, jego dzieje i kultura, Arkady, Warszawa
 • Stankiewicz J. (1966): Ze studiów nad fortyfikacjami pruskimi na ziemiach polskich [w:] Studia i Materiały do Historii Wojskowości, tom 12 cz.1
 • Stankiewicz J. (1962): Kartuzja Gdańska. Dzieje rozwoju układu przestrzennego Kartuz oraz kartuskiego zespołu klasztornego, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 30, Architektura z. 2
 • Stankiewicz J. (1955): Strakowscy – fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Ossolineum, Gdańsk
 • Stankiewicz J., Szermer B. (1959): Gdańsk. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk-Sopot-Gdynia, Arkady, Warszawa

Laureat nagród, m.in.:

 • Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego (1964)
 • Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1970)
 • Nagrody Miasta Gdańska (1973)
 • Nagrody Wojewody Gdańskiego (1974)
 • Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1985)
 • Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska (1986)

Odznaczony m.in.:

 • Złotym Krzyżem Zasługi (1970)
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979)
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978)
 • Medalem "Za zasługi dla Gdańska" (1965)
 • Złotą Odznaką "Za opiekę nad Zabytkami"
 • Złotą Odznaką SARP (1988)

Imię profesora Stankiewicza nadano w 1997 roku gdańskiemu Zespołowi Szkół Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, zaś w 2000 roku gdańskie oddziały Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Związku Polskich Artystów Plastyków utworzyły nagrodę imienia Jerzego Stankiewicza nadawaną za najlepsze osiągnięcia i realizacje konserwatorskie na terenie województwa pomorskiego. Profesor Jerzy Stankiewicz jest również patronem gdańskiego tramwaju o numerze bocznym 1021.