Wiesław Gruszkowski | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wiesław Gruszkowski

Wiesław Gruszkowski

prof. Wiesław Gruszkowski

Architekt, urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w roku 1947.
Stopień naukowy doktora uzyskał w 1976
Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1989.
Pracownik naukowy Wydziału Architektury PG w latach 1947-1989.
W latach 1895-1990 Dziekan Wydziału Architektury PG.
W latach 1949-1955 projektant i główny urbanista Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa „Miastoprojekt”.
W latach 1955-1958 główny architekt województwa gdańskiego – zwolniony za popieranie budowy kościołów.
W latach 1959-1973 kierownik Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Gdańsku.
W latach 1973-1978 generalny projektant planu aglomeracji gdańskiej.
Od 1962 roku współautor planu zespołu portowo-miejskiego Gdańsk-Gdynia.
Doradca korporacji Granaria ws. zabudowy gdańskiej Wyspy Spichrzów.
Honorowy członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Członek korespondent Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung DASL.

Wybrane publikacje naukowe
 • 1964: Planowanie przestrzenne miast portowych, Ośr. Inf. Techn. i Ekon. w Budownictwie, Warszawa
 • 1966: City Planning in the Gdansk-Gdynia Conurbation, [w:] City and Regional Planning in Poland, Cornell University Press, Nowy Jork
 • 1975: Stan istniejący aglomeracji gdańskiej na tle dotychczasowego rozwoju, [w:] Rozwój wielkich aglomeracji miejskich w Polsce — II Aglomeracja gdańska, Politechnika Warszawska, Warszawa
 • 1981: Probleme der Stadtsstrukturentwicklung, [w:] Probleme der Raum-und Regionalplannung in Polen und in der BRD, Köln
 • 1989: Zarys historii urbanistyki (skrypt), Uniwersytet Gdański
 • 1993: Budowanie prestiżu środkami urbanistycznymi, [w:] Spraw. G.T.N., Gdańsk
 • 1994: Städtlische Probleme des Wiederaufbaus von Danzig, [w:] Stralsund, Szczecin, Gdańsk, Elbląg, Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, Hamburg
 • 1994: Einige Bemerkungen über Probleme der Erhaltung von historischen Gebieten, Edition StadtBauKunst, Berlin/Hamburg
 • 1994: Mało znana karta z dziejów urbanistyki gdańskiej, [w:] Pismo PG 9/94
 • 1998: Rozwój przestrzenny Gdańska [w:] Historia Gdańska tom IV cz. 1 1815-1920 (red. E. Cieślak), Sopot
 • 1998: Rozwój przestrzenny i demograficzny Gdańska [w:] Historia Gdańska op. cit. tom IV cz. 1
 • 1999: Przemiany przestrzenne miasta, zakres zniszczeń, straty w zabytkach [w:] Historia Gdańska op. cit. tom IV cz. 2
 • 1999: Der Wiederaufbau von Danzig und das regionale Bewusstsein [w:] Mare Balticum, Ostsee-Akademie Lübeck-Travemünde
 • 2000: Architektura jako narzędzie zyskiwania prestiżu [w:] Pismo PG 6/2000
 • 2005: Historia Sztuki (skrypt), Wydawnictwo Wszechnicy Warmińskiej, Lidzbark
 • 2009: Gdańskie Miasto Główne. Kilka stwierdzeń i wniosków [w:] 100 lat nowoczesnej urbanistyki gdańskiej (red. M. Postawka, P. Lorens), Gdańsk, 2009
 • 2009: Rozwój przestrzenny Gdańska od końca XIX w. [w:] 100 lat op. cit.
 • 2012: Ruiny. Fotografie W. Gruszkowskiego, Wydawnictwo Via, Toruń
 • 2013: Targ Węglowy – ważna część Głównego Miasta [w:] Biuletyn Konserwatorski, zeszyt 1
Nagrody
 • Nagroda im. prof. Jerzego Stankiewicza (2002)
 • "Splendor Splendorów" z okazji 40-lecia Nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie Kultury "Splendor Gedanensis" (2013)
 • licznych nagród uczelnianych, resortowych i organizacyjnych
Odznaczenia
 • Złoty Krzyż Zasługi (1956)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1969)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1989)
 • Medal Księcia Mściwoja II (1997)

Architekt i urbanista zaliczany do pionierów odbudowy Gdańska, zwolennik nowoczesnej architektury zharmonizowanej z zabytkowymi korzeniami.