Dla Biznesu | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dla Biznesu

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy oferowany zakres prac badawczych oraz projektów i ekspertyz wykonywanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Projektowanie

Obiekty Zabytkowe

Orzeczenia, ekspertyzy i analizy techniczne

Akustyka

Zarządzanie dostępnością i projektowanie uniwersalne