Współpraca z otoczeniem | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Współpraca z otoczeniem

Widok na Stocznię Gdańską z dachu PG

Wydział Architektury, oprócz działalności dydaktycznej i naukowej, bardzo dynamicznie realizuje współpracę z szeroko pojętym otoczeniem gospodarczym.

Wydział Architektury, oprócz typowych dla wydziałów uczelni technicznych kontaktów, wyróżnia się działalnością skierowaną do całego środowiska Trójmiasta. Przykładem jest działalność aplikacyjna oraz szereg programów na rzecz miasta i regionu, jak np. programy skierowane do szkół i młodzieży.

Z roku na rok zacieśnia się coraz bardziej współpraca WA PG ze środowiskiem gospodarczym i zawodowym Pomorza. WA współpracuje z wieloma firmami i instytucjami branżowymi. Przedstawiciele WA PG pełnią kluczowe funkcje w stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych województwa pomorskiego. Szczególnie ścisłe relacje dotyczą współpracy WA PG z Pomorską Izbą Architektów oraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o. Wybrzeże.

Celem wielu działań WA jest ożywienie kontaktów tak, aby osiągnięcia środowiska naukowego były efektywnie implementowane w gospodarkę.
Na Wydziale powołano przedstawicieli Dziekana do spraw promocji i współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG.

Zadaniem tych osób jest odpowiednio budowanie i wzmacnianie kontaktów ze środowiskiem branżowym, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z myślą o rozwoju Wydziału, wzbogacanie oferty dla studentów i absolwentów oraz integracja i rozwijanie działań na rzecz środowiska absolwenckiego.

Intensywna współpraca Wydziału z przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami branżowymi oraz szkołami odbywa się w zakresie zarówno badań jak i dydaktyki.

przedsiębiorstwa instytucje i organizacje branżowe szkoły

Przedstawiciel ds. promocji

dr hab. inż. arch. Rafał Janowicz
e-mail: rafal.janowicz@pg.edu.pl

Pełnomocnik ds. współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG

dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska
e-mail: malgorzata.roginska-niesluchowska@pg.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. Współpracy ze Szkołami

dr inż. arch. Elżbiera Marczak
e-mail: elzbieta.marczak@pg.edu.pl