Misja | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Misja

Rzeźba na dachu Politechniki

Misja i cele działania Wydziału Architektury PG są zbieżne z misją i celami działania całej uczelni, jakimi są: „zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych na najwyższym, międzynarodowym poziomie w warunkach globalizującego się świata, w celu uczestnictwa w przemianach cywilizacyjnych i wzbogacenia kultury, a w szczególności nauki i techniki.”

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej wspiera badania i edukację na temat szeroko rozumianego środowiska zbudowanego i jego wielorakich powiązań ze społeczeństwem.

Wydział czerpie swoją siłę z wykładowców i studentów tworzących niezwykłą intelektualną społeczność uczonych, badaczy i nauczycieli wielu dziedzin w tym: architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, socjologii, filozofii, geografii, gospodarki, inżynierii lądowej i sztuki. Najbardziej palące problemy, przed którymi stoi nasze środowisko, są złożone, często wymagające podejmowania prac badawczych wspólnie na pograniczu różnych dziedzin. Łącząc naukowców i praktyków z różnych dyscyplin, Wydział dąży do podniesienia jakości badań środowiskowych na Politechnice Gdańskiej i poza nią.

Wydział skupia kolejne pokolenia społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej – wykształconych naukowców, urzędników i liderów w zakresie wszechstronnej i interdyscyplinarnej problematyki architektonicznej, jednocześnie promując powiązania i partnerstwa pomiędzy różnymi częściami Politechniki Gdańskiej, a także pomiędzy Uczelnią a światem zewnętrznym.

Poprzez różnorodne granty i stypendia, Wydział wspiera badania związane ze środowiskiem na każdym poziomie, od absolwentów przez doświadczonych członków wydziału. Organizując sympozja, otwarte wykłady i wspierając inicjatywy studenckie, Wydział łączy ludzi zainteresowanych architektura, urbanistyka i przyszłym kształtem środowiska zbudowanego.