Kierunki prowadzonych badań naukowych

  • realizm i abstrakcja – badania wzajemnych zależności
  • wykorzystanie światła dziennego w projektowaniu obiektów sakralnych oraz obiektów kultury,
  • metody cyfrowe wykorzystania światła dziennego w budynkach, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wizualnym,
  • rozwój cyfrowych narzędzi modelowania parametryczno-algorytmicznego oraz jego znaczenie w dziedzinie projektowania architektonicznego oraz edukacji,
  • wykorzystanie metod parametryczno-algorytmicznych w optymalizacji formy domów pasywnych,
  • definicja podstawowej wiedzy w zakresie geometrii wykreślnej wymaganej przez projektanta oraz rozwój nowego paradygmatu nauczania geometrii i grafiki inżynierskiej w oparciu o współczesne narzędzia komputacyjne oraz geometrię w kontekście rozwiązań architektonicznych,
  • badania w zakresie metody cyfrowej fabrykacji w dziedzinie architektury.

Sztuki wizualne

Modelowanie i analiza modeli obiektów architektonicznych, wizualizacje architektoniczne

Algorytmiczne wspomaganie fabrykacji oraz projektowania