budowla o falistym dachu widoczna za dnia i w nocy

Zespół badawczy

dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke, prof. uczelni
dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska


Problemy badawcze

Obszar badań dotyczy wpływu zaawansowanych metod projektowania wspomaganego komputerowo na współczesne rozwiązania architektoniczne w kontekście efektywności rozwiązań i estetyki. Obecnie badania koncentrują się na zagadnieniach związanych z oświetleniem dziennym i projektowaniem krzywoliniowych form obiektów architektonicznych. 

Zrealizowane projekty i dotacje

  • Helenowska-Peschke M. (kierownik projektu): Paradygmat parametryczno-algorytmiczny w architekturze (Narodowego Centrum Nauki, nr rej. N N527 221240) | 2011-2014

Najważniejsze publikacje

  • Rogińska-Niesłuchowska M. (2017): The Architecture of Daylight in the Discourse about the Aesthetics of Sustainability [w:] SGEM Vienna Green 2017 Conference Proceedings, Volume Green Design and Sustainable Architecture, STEF92 Technology Ltd 
  • Rogińska-Niesłuchowska M. (2017): Use of Daylight and Aesthetic Image of Glass Facades in Contemporary Buildings [w:] IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, IOP Publishing Ltd
  • Helenowska-Peschke M. (2016): Properties of Parametric Algorithmic Design of Residential Houses in Urban Context [w:] House in a City. Properties of an Architectural Thing (red. Tomasz Kozłowski), Series Architecture
  • Helenowska-Peschke M. (2016): Experimental Designs of Mass Customized Passive Single-family Houses – Prospects and Limitations [w:] Procedia Engineering WMCAUS, Elsevier
  • Rogińska-Niesłuchowska M. (2016): Combining Functional and Aesthetic Aspects of Daylighting in Sustainable Architecture with the Use of Digital Design Methods [w:] SGEM 2016 Conference Proceedings, STEF92 Technology Ltd
  • Helenowska-Peschke M. (2015): Programming Geometry as a Creative Play with Architectural Form [w:] Czasopismo Techniczne. Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej