Przedmiotem aktywności KSW na Wydziale Architektury PG jest działalność dydaktyczna i naukowa w zakresie sztuk pięknych, geometrii wykreślnej i projektowania wspomaganego cyfrowo.
Działalność artystyczna, skoncentrowana głównie wokół problemu realizmu i abstrakcji, jest realizowana poprzez dzieła artystyczne w postaci malarstwa, rysunku, fotografii, malarstwa monumentalnego, rzeźby, projektowania graficznego, performance, video-artu.