drewniany model obiektu powstałego przy użyciu projektowania algorytmicznego

Zespół badawczy

dr inż. arch. Jan Cudzik
dr inż. arch. Robert Juchnevic
mgr inż. arch. Kacper Radziszewski


Zakres

Działalność naukowa zespołu jest skoncentrowana wokół zastosowania metod projektowania parametrycznego w dziedzinie architektury, jak i ogólnie rozumianego projektowania.
Do zakresu zainteresowań zespołu należą:

 • sztuczna inteligencja,
 • projektowanie parametryczne,
 • algorytmy ewolucyjne,
 • optymalizacja przestrzenna,
 • robotyka,
 • cyfrowa fabrykacja,
 • architektura kinematyczna.

Najważniejsze publikacje

 • Radziszewski K., Świderski P.: Between idea and interpretation – the creative process augmentation
 • Radziszewski K.: Artificial neural network as an architectural design tool-generating new detail forms based on the roman corinthian order capital
 • Cudzik J., Radziszewski K.: Wielkoskalowa instalacja przestrzenna
 • Radziszewski K., Krężlik A.: Flock behavior and control
 • Juchnevic K., Juchnevic R., Marcinowska E., Radziszewski K.: Projektowanie zasad i algorytmu kształtowania formy przestrzennej
 • Zboińska M., Cudzik J., Radziszewski K.: A Design Framework and a Digital Toolset Supporting the Early-Stage Explorations of Responsive Kinetic Building Skin Concepts
 • Juchnevic R., Juchnevic K., Cudzik J., Zboińska M., Radziszewski K.: wystawa "Warsztaty Badawcze Architektura Parametryczna III"