Architektura | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura

Wizualizacja teatru studenckiego PG

Program kształcenia na kierunku studiów wyższych

nazwa wydziału: Wydział Architektury
nazwa kierunku: Architektura
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji: kwalifikacje drugiego stopnia

Programy

https://pg.edu.pl/bip/sprawy-studenckie/programy-studiow/wydzial-architektury