Rysunki studentów

Zasady przyjęć i kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2021/2022:

Uchwała Senatu PG nr 482/2020/XXIV

Kierunek Gospodarka przestrzenna od roku 2020/2021 realizowany jest w ramach dwu równolegle realizowanych specjalności: Urbanism – studia w języku angielskim i Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną – studia w języku polskim. Trzon programu studiów dla obu specjalności jest wspólny i stanowi go grupa przedmiotów obowiązkowych, określonych na podstawie dotychczasowych standardów kształcenia na tym kierunku. Różnice programowe między obiema specjalnościami dotyczą głównie grupy przedmiotów fakultatywnych.

Urbanism - study in english