Nabór na studia I stopnia | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nabór na studia I stopnia

Rysunki studentów

Rekrutacja

Podstawowe informacje (m. in. terminarz, wymagane dokumenty) znajdują się na głównej stronie rekrutacji:

https://pg.edu.pl/rekrutacja

Bieżące informacje dla obyw. polskich (w tym podział zdających na grupy) na głównej stronie rekrutacji:

https://pg.edu.pl/node/9027


Kierunek Architektura

Termin sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta:

część 1 (test - stacjonarnie na PG) 26.06.2024
część 2 (rysunek odręczny – stacjonarnie na PG) 27 lub 28.06.2024

Szczegółowe informacje będą podane w kwietniu/maju 2024.

O rezerwację akademika na czas sprawdzianu wnioskuje się w systemie rekrutacyjnym.

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

 tel.: +48 58 348 67 01, e-mail: rekrutacja-arch@pg.edu.pl

16.05.2023-19.06.2023 - dyżur telefoniczny

dzień tygodnia: środa, czwartek, piątek
godziny:  10.00-13.00
 

Dokumenty dot. zasad rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia: Uchwała Senatu PG nr 135/2021/XXV z 16 czerwca 2021 r.

Uwaga: przy przyjęciu studenta w trybie przeniesienia obowiązują wydziałowe zasady.

Przykłady części testowej sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta:

test kwalifikacyjny 2023 - część 1 (pdf, 290.67kB)

test kwalifikacyjny 2018 – część 1
test kwalifikacyjny 2018 – część 2
test kwalifikacyjny 2017 – część 1
test kwalifikacyjny 2017 – część 2
test kwalifikacyjny 2015
test kwalifikacyjny 2014
test kwalifikacyjny 2013
test kwalifikacyjny 2012
test kwalifikacyjny 2011
test kwalifikacyjny 2010
test kwalifikacyjny 2009
test kwalifikacyjny 2008 – studia dzienne
test kwalifikacyjny 2005 – studia dzienne
test kwalifikacyjny 2004 – studia dzienne


Kierunek Gospodarka przestrzenna

Zasady rekrutacji na studia I stopnia: Uchwała Senatu PG nr 135/2021/XXV z 16 czerwca 2021 r.