Architektura – studia w języku angielskim | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura – studia w języku angielskim

Rysunki studentów

Od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Architektury PG prowadzi studia II stopnia na kierunku Architektura w języku  angielskim. W przypadku kandydowania na tę specjalność, obowiązuje portfolio w języku angielskim. Pozostałe dokumenty osób niebędących obcokrajowcami mogą pozostać w języku polskim.

Uwaga, w roku akademickim 2022/2023 rekrutacja na kierunek Architektura - studia II stopnia nie będzie uruchomiona. Najbliższa rekrutacja odbędzie się na semestr zimowy 2023/2024.

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Architektura:

zasady_przyjec_na_arch_II st 2022.pdf (pdf, 280.09kB)

dokumenty cudzoziemców

Kandydat na studia II stopnia na kierunku Architektura  jest obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów przedstawienia portfolio w wersji cyfrowej (karty formatu A3 i A4 zapisane w postaci jednego pliku w formacie .pdf nagrane na płycie CD/DVD) zgodnie zgodnie z wymaganiami zawartymi wydziałowych zasadach przyjęć. Portfolio należy dostarczyć do dnia 07.02.2022.

Szczegółowy zakres i kryteria oceny portfolio zawarte są w przyjętych przez Radę Wydziału Architektury zasadach przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura  na Politechnice Gdańskiej.

Since summer term of the 2016/2017 academic year the field of study at Faculty of Architecture Gdańsk Tech – Master of Architecture in English – is conducted.

Candidates for the field Master of Architecture in English are obliged to deliver all the required documentation in the recruting procedure as well as portfolio in digital version (see the details in appendix: components of portfolio).

The admission will start on November 2022. The detailed agenda will appear on the university webpage.

admission rules for prospective students of second degree study

Appendix: components of portfolio