Architektura | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura

Rysunki studentów

Zasady rekrutacji na studia II stopnia:

Uchwała Senatu PG nr 236/2022/XXV z 15 czerwca 2022 r. (pdf, 998.88kB)

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Architektura:

zasady_przyjęć_na_kierunek_architektura_II_st.pdf (pdf, 273.99kB)

Kandydat na studia II stopnia na kierunku Architektura jest obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów przedstawienia PORTFOLIO w wersji cyfrowej (karty formatu A3 i A4 zapisane w postaci jednego pliku w formacie .pdf nagrane na płycie CD/DVD) zgodnie z wymaganiami zawartymi wydziałowych zasadach przyjęć. Portfolio należy dostarczyć do dnia 17.07.2023.

Szczegółowy zakres i kryteria oceny portfolio zawarte są w przyjętych przez Radę Wydziału Architektury zasadach przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura na Politechnice Gdańskiej.