Architektura | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura

Rysunki studentów

Uwaga, w roku akademickim 2022/2023 rekrutacja na kierunek Architektura - studia II stopnia nie będzie uruchomiona. Najbliższa rekrutacja odbędzie się na semestr zimowy 2023/2024.

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Architektura:

zasady_przyjęć_na_kierunek_architektura_II_st.pdf (pdf, 273.99kB)

Kandydat na studia II stopnia na kierunku Architektura jest obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów przedstawienia PORTFOLIO w wersji cyfrowej (karty formatu A3 i A4 zapisane w postaci jednego pliku w formacie .pdf nagrane na płycie CD/DVD) zgodnie z wymaganiami zawartymi wydziałowych zasadach przyjęć. Portfolio należy dostarczyć do dnia 07.02.2022.

Szczegółowy zakres i kryteria oceny portfolio zawarte są w przyjętych przez Radę Wydziału Architektury zasadach przyjęć kandydatów na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura na Politechnice Gdańskiej.