Tytuły profesora | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Tytuły profesora

Złota figura przedstawiająca Alegorię Nauki

Procedura przyznawania tytułu profesora

Wnioski w postępowaniach o nadanie tytułu procedowane są przez Radę Doskonałości Naukowej zgodnie w przepisami zawartymi w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami)

Zakończone postępowania o nadanie tytułu Profesora Nauk Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych dra hab. inż. Bogusława Szmygina

Dokumenty postępowania awansowego na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów


dr hab. inż. arch. Jan Kurek

Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej odmawiająca poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dra hab. inż. arch. Jana Kurka

Dokumenty postępowania awansowego na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów


dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska

Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dr hab. inż. arch. Aleksandry Sas-Bojarskiej

Dokumenty postępowania awansowego na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów


dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych dra hab. inż. arch. Piotra Marciniaka

Dokumenty postępowania awansowego na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów