Doktoraty | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoraty

Złota figura przedstawiająca Alegorię Nauki

Procedura nadawania stopnia doktora

Nowe wnioski w postępowaniach o nadanie stopnia doktora procedowane są przez Radę Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka zgodnie w przepisami zawartymi w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 153/2021/XXV z 20 października 2021 r.

Stopień Doktora w dziedzinie Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Lista postępowań