Habilitacje | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Habilitacje

Złota figura przedstawiająca Alegorię Nauki

Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego

Wnioski w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego procedowane są przez Radę Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka zgodnie w przepisami zawartymi w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 86/2021/XXV z 10 lutego 2021 r.

Przed rozpoczęciem procedury składania wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego polecamy zapoznać się z materiałem umieszczonym na stronie Rady Doskonałości Naukowej.

Stopień Doktora Habilitowanego w dziedzinie Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka

Lista postępowań