Informacja ogólna

 

  • Witamy na stronie Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej.
  • Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność dydaktyczna oraz działalność naukowa w zakresie kształtowania współczesnych obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz tematów pokrewnych.
  • Katedra składa się ze Studia Architektury Mieszkaniowej oraz Studia Architektury Użyteczności Publicznej.
  • W Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej kierowanej 
    przez prof. dr hab. inż. arch. Antoniego Taraszkiewicza, prof. nadzw. PG prowadzone są badania w zakresie zmieniających się wymogów dotyczących zamieszkiwania, a także przekształceń i adaptacji budynków o funkcjach mieszkaniowych. Prowadzone są one w odniesieniu zarówno do lokalizacji w centrach miast, obwarowanych złożonymi wymogami konserwatorskimi, jak też do zespołów mieszkaniowych w lokalizacjach pozamiejskich. Tematyka badawcza dotyczy problematyki kompozycji, rewitalizacji, transformacji i kształtowania szeroko rozumianej zabudowy miejskiej.

 

Pracownicy Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

 

prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz 

prof. nadzw. PG, Kierownik Katedry                                      

Gmach Główny, 

pokój 320                     

antarasz@pg.gda.pl            

(58) 347 24 59

dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska 

prof. nadzw. PG

Gmach Główny,

pokój 305 

erat@pg.gda.pl

(58) 347 60 92

dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz 

prof. nadzw. PG

Gmach Główny, pokój 308 

andprusi@pg.gda.pl

(58) 347 21 88

dr inż. arch. Andrzej Rożeński 

prof. nadzw. PG

Gmach Główny,

pokój 309 

rozenski@pg.gda.pl

(58) 347 26 59

dr hab. inż. arch. Jacek Krenz

Adiunkt

Gmach Główny, pokój 307 

 

jkrenz@pg.gda.pl

(58) 347 21 88

dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki

Adiunkt

Gmach Główny,

pokój 500 

wstrzel@pg.gda.pl

dr  inż. arch. Agnieszka Błażko

Docent

Gmach Główny,

pokój 309

agnbla@pg.gda.pl

(58) 347 23 35

dr  inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska

Docent 

Gmach Główny,

pokój 309

malgorzata.skrzypek@pg.gda.pl

(58) 347 16 33

dr inż. arch. Justyna Borucka

Adiunkt, Prodziekan ds. Rozwoju WA

Gmach Główny,

pokój 321, 315

jborucka@pg.gda.pl

(58) 347 23 15

dr inż. arch. Piotr Czyż

Adiunkt

Gmach Główny,

pokój 321

pioczyz@pg.gda.pl

(58) 347 24 59

dr inż. arch. Ksenia Piątkowska

Adiunkt

Gmach Główny,

pokój 305

ksenia.piatkowska@pg.gda.pl

(58) 347 60 92

dr inż. arch. Wojciech Targowski

Adiunkt

Gmach Główny,

pokój 321

wojtargo@pg.gda.pl

58 347 24 59

dr inż. arch. Bazyli Domsta

Starszy Wykładowca

Gmach Główny,

pokój 309

bazdomst@pg.gda.pl

(58) 347 26 59

mgr inż. arch. Stanisław Dopierała

Starszy Wykładowca

Gmach Główny,

pokój 309

stadopie@pg.gda.pl

(58) 347 19 44

mgr inż. arch. Marta Radziwiłowicz

Wykładowca

Gmach Główny,

pokój 307

marradzi@pg.gda.pl

(58) 347 21 88

dr inż. arch. Karolina Życzkowska

Asystent

Gmach Główny,

pokój 307

karzyczk@pg.gda.pl

(58) 347 26 59

mgr inż. arch. Mateusz Gerigk

Asystent

Gmach Główny,

pokój 309

mateusz.gerigk@pg.gda.pl

(58) 347 19 44

mgr inż. arch. Natalia Balcerzak
Doktorantka

 

 

mgr inż. arch. Paweł Czarzasty
Doktorant

 

 

mgr inż. arch. Patrycja Grych
Doktorantka

 

 

mgr inż. arch. Katarzyna Kapturska
Doktorantka

 

 

mgr inż. arch. Paulina Lehmann
Doktorantka

   

mgr inż. arch. Piotr Prusiewicz
Doktorant

   

mgr inż. arch. Paweł Sikora
Doktorant

   

mgr inż. arch. Andrzej Stokwisz
Doktorant