Nauka i badania | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Działalność naukowa katedry skupia się na badaniu i opracowywaniu nowych metod kształtowania architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej. Ich zakres to badania potrzeb mieszkaniowych zmieniającego się społeczeństwa, transformacja i adaptacja obiektów na potrzeby zamieszkiwania, rewitalizacja obiektów i przestrzeni miejskich, innowacji społecznych w architekturze, architektury medialnej w wizualnej  strukturze przestrzeni miejskiej, powiązań sztuki i architektury. 

W zakresie działalności naukowej wyróżnione zostały badania nad poniższymi tematami:

  • Relacje pomiędzy przestrzenią architektoniczną i jakością środowiska
  • Budynki użyteczności publicznej w złożonej przestrzeni urbanistycznej  
  • Współczesne problemy dotyczące architektury mieszkaniowej
  • Interdyscyplinarne podejście do teorii i projektowania architektonicznego
  • Społeczny i etyczny kontekst architektury
  • Budynki użyteczności publicznej i ich adaptacja
  • Regeneracja przestrzeni publicznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i środowiskowego