Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność dydaktyczna oraz działalność naukowa w zakresie kształtowania współczesnych obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz tematów pokrewnych. Katedra składa się ze Studia Architektury Mieszkaniowej oraz Studia Architektury Użyteczności Publicznej, prowadzonych odpowiednio przez Prof. Antoniego Taraszkiewicza oraz Prof. Elżbietę Ratajczyk-Piątkowską. Katedra kierowana jest przez Prof. dr hab. inż. arch. Antoniego Taraszkiewicza, prof. nadzw. PG. Badania prowadzone przez pracowników katedry obejmują nowe metody kształtowania obiektów architektonicznych, nowe formy zamieszkiwania, badania roli nowych technologii w kształtowaniu architektury i przestrzeni interaktywnych oraz badania roli sztuki w kształtowaniu przestrzeni publicznych. Realizacja projektów badawczych często odbywa się w interdyscyplinarnych zespołach obejmujących badaczy z zakresu informatyki i elektroniki, socjologii, sztuk wizualnych czy matematyki.