Zaspa Nova. Połączeni dziedzictwem blokowisk. | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-07

Zaspa Nova. Połączeni dziedzictwem blokowisk.

plakat wydarzenia: w lewym górnym rogu napis: wernisaż i prelekcja 16.10.2022 godz. 16 Gmach Główny 3. piętro. Po prawej stronie - czarno-białe zdjęcie: z prawej zdjęcia fragment budynku, w prawym gównym rogu gałęzie drzewa. Pod zdjęciem napisy: wystawa projektów studenckich ZASPA NOVA połączeni dziedzictwem blokowisk, connected by the heritage of housing estates
Wizje nowe Zaspy – Zaspa Nova – prezentują koncepcje architektoniczne dla wybranych, kluczowych stref osiedla. Węzeł komunikacyjny, wnętrze urbanistyczne między blokami i obszar rekreacyjny powiązany funkcjonalnie z ogródkami działkowymi zyskują w propozycjach europejskich studentów architektury nowy kształt i wyraz przestrzenny.

Nowe spojrzenie i włączenie elementów własnej kultury reprezentowane studentów z Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Szkocji, Kraju Basków, Włoch, Grecji i Portugalii pozwala nam, gdańszczanom spojrzeć na znane dobrze osiedle z innej perspektywy. Projekty pokazują nieoczekiwane interpretacje odkrywające potencjał miejsca. Mogłyby one stanowić materiał do debaty na temat wspólnego dziedzictwa mieszkańców Europy, w której blok mieszkalny jest dość powszechnym wzorem domu wielorodzinnego. Kultura europejska to przemieszczanie się znaczeń, symboli i myśli ponad granicami i pokoleniami. Wielopłaszczyznowa migracja to szansa na wzbogacenie, ale też docenienie własnej, odrębnej tożsamości.

Gdańsk jako miasto portowe stanowi dobry przykład przestrzeni tranzytowej dla sztuki, literatury, rzemiosła, muzyki. Pokonywanie granic to niekończąca się podróż po licznych odniesieniach, ale też źródło zarówno tej historycznej już jak i najbardziej aktualnej Solidarności.


wystawa:

Wystawa stanowi element projektu 30. obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, z podtytułem tegorocznej edycji: „Połączeni Dziedzictwem”.

Na wystawę składają się wybrane prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej z programu Erasmus semestru letniego roku akademickiego 2021/ 2022| projekty wykonane w ramach przedmiotu „Design of Public Spaces with Green Elements” sem. 6.


kuratorki:arch. arch. Agnieszka Kurkowska, Paulina Duch-Żebrowska, Anna Wróblewska

strona EDD

autorki i autorzy projektów:

Bernardo Antunes, Aynur Balafarli, Cem Bulbul, Begona Calonge, Ander Duran De Olamendi, Natalia Garcia Lozano, Nuria Gomez Box, Aitor Gomez Martinem, Gorkem Gonen , Gabriel Hiller, Irem Kalender, Elzbieta Kmita, Celia Martinez Ruiz, Rachel McKane, Eylul Menges, Carlos Miro Dominguez, Irantzu Mota Mendiola, Ioanna Mouzenidou, Olympia Nazaridou, Elena Perez Espigares, Salvador Rubio Gonzalez, Beyza Sen, Alicia Solera Tejero, Ece Soyucak, Tobias Steiger, Cise Tas, Andrea Tedde, Erva Toprak, Nektaria Tsiarektsi, Chantal Zankow

69 wyświetleń