Najlepszy Wydział Architektury w Polsce | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-02

Najlepszy Wydział Architektury w Polsce

gmach główny PG wieczorem, na zdjęciu grafika: logo WAPG z A+
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej (fot. K. Krzempek)
W ocenie Komisji Ewaluacji Nauki oraz Ministra Edukacji i Nauki dyscyplina naukowa architektura i urbanistyka na Politechnice Gdańskiej otrzymała najwyższą możliwą ocenę A+ za działalność w latach 2017-2021. Jesteśmy jedyną jednostką naukową w Polsce, która otrzymała tak wysoką ocenę w naszej dyscyplinie naukowej.

W ocenie uwzględnione zostały publikacje, projekty badawcze i badania zlecone pracowników naszego Wydziału oraz wpływ naszych badań naukowych na gospodarkę i społeczeństwo. Potwierdziliśmy pozycję Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej jako najlepszego w Polsce ośrodka naukowego w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Bardzo dziękujemy Koleżankom i Kolegom, wszystkim pracownikom naszego wydziału za zaangażowanie i trud włożony w podnoszenie poziomu naukowego. Uzyskany wynik to nasz wielki wspólny sukces, którego osiągnięcie było możliwe tylko dzięki wytężonej i owocnej pracy w ciągu pięciu poprzednich lat.
 
 
539 wyświetleń