Konkurs GKZ i SKZ 2022 | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-30

Konkurs GKZ i SKZ 2022

logo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków inicjały

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Nadsyłanie prac do dnia 30 czerwca 2022 r.

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie, doktorskie, inne opracowania naukowe i projektowe oraz popularyzatorskie publikowane lub niepublikowane, ukończone w ubiegłym lub bieżącym roku kalendarzowym, wykraczające poza ramy typowych opracowań w danej grupie, nowatorskie w ujęciu, rzucające nowe światło na problem, dające realne podstawy do wdrożenia i wykorzystania w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.

Prace należy przesyłać na adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, (na przesyłce należy zaznaczyć "Praca konkursowa GKZ/SKZ").

Regulamin Konkursu na stronie: 
www.skz.pl w zakładce KONKURS.

81 wyświetleń