Nagroda Ministra za publikację dla Pracowników Wydziału Architektury | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-14

Nagroda Ministra za publikację dla Pracowników Wydziału Architektury

autorzy publikacji
Laureaci nagrody: dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk- Pęczek, prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka., prof. PG; dr Olga Martyniuk
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż nasz Wydział otrzymał Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii 2021 r. w kategorii krajowe publikacje za pracę: „Enterpreneurship nests in a Polish edge city" - autorzy: dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk- Pęczek, prof. PG; dr Olga Martyniuk; prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka.

Publikacja jest efektem grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki opracowanego na Wydziale Architektury PG  pt. „Wytwarzanie gniazd przedsiębiorczości w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji – przestrzenno – ekonomicznych rozwoju sektora MSP” realizowanego w ramach umowy
UMO – 2013/09/B/HS4/01175.

Książka prezentuje wyniki dogłębnych badań nad korelacją dwóch równolegle rozwijających się zjawisk: suburbanizacji i rozwoju sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w polskiej przestrzeni w okresie transformacji po roku 1989. Rezultaty przeprowadzonych badań na polu urbanistycznym i wyniki badań metoda CATI pokazują, iż procesy suburbanizacji stymulują rozwijanie się enklaw  osadniczych ze znacznym udziałem  przedsiębiorczości na tych terenach – nazwanych dalej w książce jako „gniazda przedsiębiorczości”.  Charakteryzują się one znacznie większym udziałem jednostek sektora MSP w przeliczeniu na mieszkańca niż jest to w miastach centralnych metropolii.

Link do książki znajdą Państwo TUTAJ.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 

231 wyświetleń