Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie dla Wydziału Architektury | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-14

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie dla Wydziału Architektury

laureat nagrody wraz promotorkami
Laureat nagrody: dr inż. arch. Andrzej Wojciech Kuryłek oraz promotorki: dr hab A. Styszyńska, dr hab. inż. arch. J. Martyniuk-Pęczek
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że Wydział Architektury otrzymał nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii 2021 r. w kategorii rozprawy doktorskie za pracę: „Architektura w środowisku ekstremalnym. Stacje polarne” - autor dr inż. arch. Andrzej Wojciech Kuryłek, promotor dr hab A. Styszyńska, dr hab. inż. arch. J. Martyniuk-Pęczek

Obrona rozprawy doktorskiej pt. Architektura w środowisku ekstremalnym. Stacje polarne odbyła się 7 lipca 2020 roku. Wówczas również RD Architektura i Urbanistyka Politechniki Gdańskiej wydała decyzję o nadaniu stopnia doktora z wyróżnieniem. Promotorami pracy były dr hab. A. Styszyńska, prof. uczelni  i dr hab. inż. arch. J. Martyniuk-Pęczek, prof. uczelni.
Rozprawa doktorska pt. Architektura w środowisku ekstremalnym. Stacje polarne, syntetyzuje istniejącą wiedzę na temat obiektów i architektury w obszarach polarnych. Identyfikuje ryzyka, zagrożenia i ograniczenia dla funkcjonowania i autonomiczności stacji polarnych powstające w wyniku występowania ekstremalnych warunków klimatycznych i środowiskowych. Określa prawidłowości, trendy i zasady budownictwa polarnego. Formułuje wnioski w zakresie najistotniejszych zagadnień technicznych związanych z projektowaniem i realizacją habitatów polarnych, optymalnych układów przestrzennych i funkcjonalnych stacji polarnych, które mogą powstać w przyszłości.
W istotnym stopniu multidyscyplinarna wartość opracowania została wypracowana dzięki wielokierunkowemu, kilkustopniowemu wykształceniu autora. Jednocześnie promotorzy rozprawy są specjalistami wywodzącymi się z pozornie odległych dziedzin, jakimi są Geografia oraz Architektura i Urbanistyka.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

231 wyświetleń