Rada Wydziału | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Wydziału

Dziekani:

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka – dziekan
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG – prodziekan ds. nauki
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska – prodziekan ds. studentów i promocji
dr inż. arch. Anna Wancław – prodziekan ds. kształcenia i programów studiów
dr inż. arch. Justyna Borucka – prodziekan ds. rozwoju i internacjonalizacji


Samodzielni pracownicy – profesorowie i doktorzy habilitowani:

prof. sztuki Jan Buczkowski 
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
prof. dr hab. inż arch. Antoni Taraszkiewicz
dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG
dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska


Nauczyciele akademiccy bez stopnia doktora habilitowanego:

dr inż. arch. Jan Cudzik
dr inż. arch. Piotr Czyż
dr inż. arch. Anna Golędzinowska
dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
dr inż. arch. Magdalena Rembeza
dr inż. arch. Piotr Samól
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska
dr inż. arch. Marek Sztafrowski


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:

mgr inż. Piotr Iwańczak
mgr Zofia Bołtakis
mgr Iwona Olszewska
mgr Magdalena Byzdra
mgr Jarosław Jaworowski


Przedstawiciele studentów i doktorantów:

stud. Agata Biernacik – zastępca przewodniczącej WRS
stud. Artur Braun-Nowak
stud. Dawid Guze
stud. Paulina Jóźwik – przewodnicząca WRS
stud. Katarzyna Krupa
stud. Iga Nowacka
stud. Alicja Sikora
stud. Aleksandra Szybalska
stud. Martyna Wyszyńska
stud. Katarzyna Zdunek
mgr inż. arch. Anna Rubczak