Rada Wydziału | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Wydziału

Dziekani

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka – dziekan
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG – prodziekan ds. nauki
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska – prodziekan ds. studentów i promocji
dr inż. arch. Anna Wancław – prodziekan ds. kształcenia i programów studiów
dr inż. arch. Justyna Borucka – prodziekan ds. rozwoju i internacjonalizacji


Samodzielni pracownicy – profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. sztuki Jan Buczkowski 
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
prof. dr hab. inż arch. Antoni Taraszkiewicz
dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG
dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska


Nauczyciele akademiccy bez stopnia doktora habilitowanego

dr inż. arch. Jan Cudzik
dr inż. arch. Piotr Czyż
dr inż. arch. Anna Golędzinowska
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
dr inż. arch. Magdalena Rembeza
dr inż. arch. Piotr Samól
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska
dr inż. arch. Marek Sztafrowski


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mgr inż. Piotr Iwańczak
mgr Iwona Olszewska
mgr Magdalena Byzdra
mgr Jarosław Jaworowski


Przedstawiciele studentów i doktorantów

stud. Uladzislau Dzitko
stud. Liwia Erlich
stud. Karolina Gładykowska - przewidnicząca WRS
stud. Oliwia Hauchszulz
stud. Anna Krupa
stud. Karolina Krzykowska
stud. Jakub Paluch
stud. Renata Rozbicka
stud. Zofia Roszak - zastępczyni przewodniczącej WRS
stud. Katarzyna Włodarczyk