Komisje wydziałowe | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Komisje wydziałowe

Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. arch. Jarosław Przewłócki – z-ca przewodniczącej
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
prof. dr hab.  inż. arch. Antoni Taraszkiewicz
prof. sztuki Krzysztof Wróblewski
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska
dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. uczelni

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia i nagród

dr inż. arch. Joanna Kabrońska – przewodnicząca, członek UKZJK
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
dr. hab. inż. arch Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
mgr Aleksandra Zdanowicz
mgr inż. Piotr Iwańczak, Dyrektor Administracyjny WA
przedstawiciel doktorantów: Szymon Kowalski
przedstawiciel studentów: Hubert Gospodarek
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: arch. Wojciech Augustyniak

Zespół ds. programów studiów na kierunku Architektura
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska, prof. PG
dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG
dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
dr inż. arch. Elżbieta Marczak
Przedstawicielka studentów: Zofia Roszak
Zespół ds. programów studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG
dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz
dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG
Przedstawicielka studentów: Anna Krupa
Zespół ds. ochrony własności intelektualnej
dr inż. arch. Anna Wancław
– przewodnicząca
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska
przedstawicielka WRS: Karolina Krzykowska
Komisja ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
– przewodnicząca
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
dr inż. arch. Justyna Borucka
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
doc. inż. arch. Anna Wancław
prof. sztuki Jan Buczkowski
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz
prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
dr hab. inż. arch. Robert Idem
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
mgr inż. Piotr Iwańczak, Dyrektor Administracyjny WA
Komisja ds. praktyk studenckich
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
– przewodnicząca
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
dr inż. arch. Tomasz Szymański
dr inż. arch. Magdalena Rembeza
prof. sztuki Dominika Krechowicz
dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
dr hab. inż. arch. Anna Górka, prof. PG
dr inż. arch. Justyna Borucka
dr inż. arch. Piotr Samól
dr inż. arch. Izabela Burda
Komisja kwalifikacyjna Erasmus
dr inż. arch. Justyna Borucka
– przewodnicząca
dr inż. arch. Piotr Czyż
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
dr inż. arch. Gabriela Rembarz
dr inż. arch. Roman Ruczyński
mgr inż. arch. Dorota Nałęcz
przedstawiciel studentów: członek ESN
Komisja doktorancka
dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. uczelni
– przewodnicząca
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG
przedstawiciel doktorantów
Komisja ds. modernizacji i rozbudowy infrastruktury
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
– przewodnicząca
prof. sztuki Jan Buczkowski
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
dr inż. arch. Jan Cudzik
dr hab. inż. arch. Rafał Janowicz, prof. PG
mgr inż. Piotr Iwańczak, Dyrektor Administracyjny WA
mgr Jarosław Jaworowski
przedstawicielka studentów: Renata Rozbicka
Pełnomocnik Dziekana WA ds. naboru na studia I i II stopnia
dr inż. arch. Robert Juchnevic
Komisja ds. Konkursów Studenckich

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska  - Przewodnicząca Komisji
prof. sztuki Krzysztof Wróblewski 
dr hab. inż. arch. Robert Idem 
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska 
dr inż. arch. Anna Wancław 
dr inż. arch. Piotr Samól 
dr inż. arch. Robetr Juchnević 
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz 
Przedstawicielka Studentów: Katarzyna Włodarczyk

Komisja ds. promocji Wydziału Architektury

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska – Przewodnicząca
dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz –Jankowska
dr inż. arch. Justyna Borucka
dr inż. ach. Małgorzata Kostrzewska
prof. Jan Buczkowski
dr inż. arch. Tomasz Szymański
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
mgr sztuki Paweł Sasin

Komisja ds. promocji Wydziału Architektury – strona internetowa

dr inż. arch. Justyna Borucka
prof. Jan Buczkowski
dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska
dr inż. arch. Weronika Mazurkiewicz
mgr inż. arch. Michał Kwasek
mgr inż. arch. Szymon Kowalski