Komisje wydziałowe | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Komisje wydziałowe

Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
– przewodnicząca
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
prof. sztuki Jan Buczkowski
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz
prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
dr hab. inż. arch. Robert Idem
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
przedstawiciel studentów: członek WRS

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia i nagród
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
– przewodnicząca, członek UKZJK
dr inż. arch. Agnieszka Błażko
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
dr inż. arch. Joanna Kabrońska
mgr Zofia Bołtakis
mgr inż. Piotr Iwańczak, Dyrektor Administracyjny WA
przedstawiciel doktorantów: Szymon Kowalski
przedstawiciel studentów: Wiktoria Dudek
przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: arch. Wojciech Augustyniak
Zespół ds. programów studiów na kierunku Architektura
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska, prof. PG
dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG
dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG
dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
dr inż. arch. Elżbieta Marczak
Paulina Jóźwik
Zespół ds. programów studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG
dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz
dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG
Marika Domozych
Zespół ds. ochrony własności intelektualnej
dr inż. arch. Anna Wancław
– przewodnicząca
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
przedstawiciel WRS: Wiktoria Dudek
Komisja ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
– przewodnicząca
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
dr inż. arch. Justyna Borucka
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
doc. inż. arch. Anna Wancław
prof. sztuki Jan Buczkowski
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz
prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
dr hab. inż. arch. Robert Idem
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG
mgr inż. Piotr Iwańczak, Dyrektor Administracyjny WA
Komisja ds. praktyk studenckich
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
– przewodnicząca
dr inż. arch. Bartosz Macikowki
dr inż. arch. Tomasz Szymański
dr inż. arch. Magdalena Rembeza
prof. sztuki Dominika Krechowicz
dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
dr hab. inż. arch. Anna Górka, prof. PG
dr inż. arch. Justyna Borucka
dr inż. arch. Piotr Samól
dr inż. arch. Izabela Burda
Komisja kwalifikacyjna Erasmus
dr inż. arch. Justyna Borucka
– przewodnicząca
dr inż. arch. Piotr Czyż
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
dr inż. arch. Gabriela Rembarz
dr inż. arch. Roman Ruczyński
mgr inż. arch. Dorota Nałęcz
przedstawiciel studentów: członek ESN
Komisja doktorancka
dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. uczelni
– przewodnicząca
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG
przedstawiciel doktorantów
Komisja ds. modernizacji i rozbudowy infrastruktury
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
– przewodnicząca
prof. sztuki Jan Buczkowski
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
dr inż. arch. Jan Cudzik
dr hab. inż. arch. Rafał Janowicz, prof. PG
mgr inż. Piotr Iwańczak, Dyrektor Administracyjny WA
mgr Jarosław Jaworowski
przedstawiciel studentów: członek WRS
Pełnomocnik Dziekana WA ds. naboru na studia I i II stopnia
dr inż. arch. Robert Juchnevic