Gospodarka przestrzenna – dyplom magisterski | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Gospodarka przestrzenna – dyplom magisterski

Zasady dyplomowania

Regulamin dyplomowania MGR GP, 2023_24, przyjety 3.10.2023_ (pdf, 630.66kB) Regulations of diploma process II Spatial Development, 2023_24, adopted 3.10.2023_.pdf (pdf, 358.90kB) zał. 1. promotorzy, GP mgr 2024-2025.pdf (pdf, 801.68kB)


karta gotowości do obrony pracy dyplomowej magisterskiej

wytyczne edytorskie.pdf (pdf, 997.92kB) zasady wydawania dyplomów (pdf, 2.22MB)


pytania egzaminów dyplomowych 2020 (specjalność: Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną)

pytania na egzamin dyplomowy po angielsku (pdf, 82.79kB)

Zgodnie z Regulaminem studiów Politechniki Gdańskiej, par. 25, pkt 6: Absolwent przed otrzymaniem dyplomu ma obowiązek uregulować wszystkie zobowiązania wobec Politechniki Gdańskiej.

Oświadczenie studenta o przestrzeganiu praw autorskich (Moja PG: Student -> Studia -> Dyplomy) należy wypełnić przed wgraniem pliku z pracą dyplomową.
 

Składanie dokumentów o gotowości do obrony

Złożenie kompletu dokumentów o gotowości do obrony odbywa się po uprzednim umówieniu się przez system kolejkowy.

Spis dokumentów:
  1. oryginał zaświadczenia o odbyciu praktyki przeddyplomowej,
  2. karta gotowości do obrony, wypełniona i podpisana przez dyplomanta

Elektroniczne oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej o przestrzeganiu praw autorskich wypełnia dyplomant w systemie Moja PG przed wgraniem pliku z pracą dyplomową.

Ustny egzamin dyplomowy dla studentów z semestru letniego odbędzie się w dniach:
 - Gospodarka przestrzenna gr polska i angielska: 17.06.2024
 - Gospodarka przestrzenna grupa polska i angielska – termin poprawkowy: 10.09.2024

Zgodnie z regulaminem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej prace dyplomowe należy złożyć do 30 września na studiach II stopnia kończących się w semestrze letnim i do 30 kwietnia na studiach II stopnia kończących się w semestrze zimowym.

zarządzenie w sprawie wydawania dyplomów

 

Tematy prac dyplomowych w ubiegłych latach:

2022/2023 (pdf, 302.62kB) 2021/2022 (pdf, 132.22kB)

2020/2021