Gospodarka przestrzenna – dyplom magisterski | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Gospodarka przestrzenna – dyplom magisterski

zasady bezpieczeństwa

Zasady dyplomowania

zasady dyplomowania
lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych magisterskich + lista osób uprawnionych do udzielania konsultacji przy projektach dyplomowych magisterskich
karta gotowości do obrony pracy dyplomowej magisterskiej
wytyczne edytorskie
weryfikacja dyplomu magisterskiego

lista wymaganych dokumentów
pytania egzaminów dyplomowych 2020 (specjalność: Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną)

Oświadczenie studenta o przestrzeganiu praw autorskich (Moja PG: Student -> Studia -> Dyplomy) należy wypełnić przed wgraniem pliku z pracą dyplomową.

Obrony prac dyplomowych magisterskich w sesji letniej
zaplanowane zostały w terminie 1-2.07.2021.

Studenci z semestru dyplomowego letniego chcący przystąpić do obrony
w powyższym terminie powinni do 31.05.2021 złożyć w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów. 

Ustny egzamin dyplomowy dla studentów z semestru letniego odbędzie się w dniach:
 - Architektura – grupa angielska: 24.06.2021
 - Architektura – grupa polska: 21-23.06.2021
 - Gospodarka przestrzenna: 25.06.2021
 - Architektura – grupa angielska – termin poprawkowy: 15.09.2021
 - Architektura – grupa polska – termin poprawkowy: 13-14.09.2021
 - Gospodarka przestrzenna – termin poprawkowy: 15.09.2021

Zgodnie z regulaminem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej prace dyplomowe należy złożyć do 30 września na studiach II stopnia kończących się w semestrze letnim i do 30 kwietnia na studiach II stopnia kończących się w semestrze zimowym.

zarządzenie w sprawie wydawania dyplomów

Tematy prac dyplomowych w ubiegłych latach:
2020/2021