Gospodarka przestrzenna – dyplom magisterski | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Gospodarka przestrzenna – dyplom magisterski

zasady bezpieczeństwa

Zasady dyplomowania

zasady dyplomowania
lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych magisterskich + lista osób uprawnionych do udzielania konsultacji przy projektach dyplomowych magisterskich
karta gotowości do obrony pracy dyplomowej magisterskiej

wytyczne edytorskie.pdf (pdf, 997.92kB)

weryfikacja dyplomu magisterskiego

zasady wydawania dyplomów (pdf, 2.22MB)

lista wymaganych dokumentów
pytania egzaminów dyplomowych 2020 (specjalność: Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną)

pytania na egzamin dyplomowy po angielsku (pdf, 82.79kB)

Oświadczenie studenta o przestrzeganiu praw autorskich (Moja PG: Student -> Studia -> Dyplomy) należy wypełnić przed wgraniem pliku z pracą dyplomową.

Obrony prac dyplomowych magisterskich w sesji letniej
zaplanowane zostały w terminie 1-2.07.2021.

Studenci z semestru dyplomowego letniego chcący przystąpić do obrony
w powyższym terminie powinni do 31.05.2021 złożyć w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów. 

Ustny egzamin dyplomowy dla studentów z semestru letniego odbędzie się w dniach:
 - Architektura – grupa angielska: 24.06.2021
 - Architektura – grupa polska: 21-23.06.2021
 - Gospodarka przestrzenna: 25.06.2021
 - Architektura – grupa angielska – termin poprawkowy: 15.09.2021
 - Architektura – grupa polska – termin poprawkowy: 13-14.09.2021
 - Gospodarka przestrzenna – termin poprawkowy: 15.09.2021

Zgodnie z regulaminem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej prace dyplomowe należy złożyć do 30 września na studiach II stopnia kończących się w semestrze letnim i do 30 kwietnia na studiach II stopnia kończących się w semestrze zimowym.

zarządzenie w sprawie wydawania dyplomów

Tematy prac dyplomowych w ubiegłych latach:
2020/2021