regulamin praktyk PG
zasady realizacji praktyk
umowa (prosimy drukować dwustronnie)
W przypadku umów z Urzędem Miejskim w Gdańsku prosimy nie uzupełniać pierwszej linijki umowy (data i miejsce podpisania).

termin zaliczenia praktyki: (informacja wkrótce)

Do sprawozdania należy załączyć ksero Zaświadczenia o odbyciu praktyki (nie oryginał – oryginał będą składali Państwo razem z dokumentami dyplomowymi).