Praktyka budowlana (po sem. 2)

wskazówki i zalecenia dot. praktyki budowlanej
(dostępne także w gablocie katedry)

UmowaPraktBudowlana.pdf (pdf, 492.85kB)

 (umowę prosimy drukować dwustronnie, zgodnie z treścią umowy - w 2 egzemplarzach)

sprawozdanie

opiekun praktyk budowlanych:
dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
(sprawozdanie składają Państwo w Katedrze)

kontakt: https://pg.edu.pl/p/boguslawa-konarzewska-740225

kontakt z dziekanatem:
grzegorz.markowski@pg.edu.pl 


Praktyka przeddyplomowa (w trakcie sem. 7)

Nowe zasady realizacji: 

zasady realizacji praktyk Arch, 2022_23.pdf (pdf, 604.45kB) Umowa7sem1st 2022.pdf (pdf, 494.64kB)

 (umowę prosimy drukować dwustronnie)
w sprawie przekazania umowy do dziekanatu proszę skontaktować się najpierw mailowo z dziekanatem: wieslawa.waksmundzka@pg.edu.pl
Wersje angielskie sprawozdania i zaświadczenia:

ENG_SPRAWOZD Z PRAKTYKI ARCH.pdf (pdf, 422.61kB) ENG_Zaświadczenie o odbyciu praktyki.pdf (pdf, 348.07kB)

opiekun praktyk przeddyplomowych:

dr inż. arch. Tomasz Szymański

kontakt: https://pg.edu.pl/p/tomasz-szymanski-11530

ostateczny termin zaliczenia praktyki przeddyplomowej: terminy sesji zaliczającej praktykę zostaną podane w styczniu 2023.