Architektura – praktyki | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura – praktyki

Informacje ogólne

regulamin praktyk PG
zasady realizacji praktyk
(uwaga – umowy proszę drukować z bezpośrednich linków zamieszczonych niżej)

Praktyka budowlana (po sem. 2)

wskazówki i zalecenia dot. praktyki budowlanej
(dostępne także w gablocie katedry)
umowa
sprawozdanie

opiekun praktyk budowlanych
dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
(sprawozdanie składają Państwo w Katedrze)

kontakt z dziekanatem:
grzegorz.markowski@pg.edu.pl 

Praktyka przeddyplomowa (po sem. 6)

zasady realizacji praktyki przeddyplomowej
umowa (prosimy drukować dwustronnie):
w sprawie przekazania umowy do dziekanatu proszę skontaktować się najpierw mailowo z dziekanatem: wieslawa.waksmundzka@pg.edu.pl
sprawozdanie
statement

ostateczny termin zaliczenia praktyki przeddyplomowej: 19.09.2021
Sprawozdania proszę przesyłać pocztą tradycyjną do dnia 18.09.2021.

Uwaga
Do sprawozdania należy załączyć ksero Zaświadczenia o odbyciu praktyki
(nie oryginał – oryginał będą składali Państwo razem z dokumentami dyplomowymi).