Architektura – dyplom inżynierski | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura – dyplom inżynierski

Organizacja dyplomów inżynierskich

Arch_Harmonogram dyplomów inżynierskich 2021_22.pdf

Informacje:

informacja dot. zdalnego egzaminu


harmonogram zajęć na sem. 7 (2020)
lista dyplomantów – tabela

Zasady dyplomowania

zasady dyplomowania
protokół oceny pracy dyplomowej inżynierskiej

lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich + lista osób uprawnionych do udzielania konsultacji przy projektach dyplomowych inżynierskich

zasady wyboru katedry dyplomującej
wytyczne edytorskie
zasady wydawania dyplomów
ocena pracy dyplomowej inżynierskiej (stary – jako dokument roboczy)
wytyczne dotyczące zasad opracowywania części opisowej dyplomów inżynierskich (antyplagiat)

Dokumenty składa się obecnie bez zdjęć!

Pytania egzaminów dyplomowych
(obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021)

architektura
historia architektury
technika
urbanistyka

wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy: Moja PG – zakładka Wydruki

wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia: Moja PG – zakładka Wydruki

praca dyplomowa – oświadczenie: Moja PG – zakładka Wydruki

.