Architektura – dyplom inżynierski | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Architektura – dyplom inżynierski

Organizacja dyplomów inżynierskich

Harmonogram dla 8 semestru dyplomowego na stronie:

https://arch.pg.edu.pl/studia/harmonogram-roku-i-plan-zajec

Harmonogram - dyplom inżynierski (Architektura) 2023:

Arch_Harmonogram dyplomów inżynierskich 2022_2.pdf (pdf, 461.16kB)

Informacje:

informacja dot. zdalnego egzaminu
lista dyplomantów – tabela

Zasady dyplomowania

zasady dyplomowania, arch I st 2022-23.pdf (pdf, 494.07kB) zasady dyplomowania, arch I st 2023-24.pdf (pdf, 494.34kB) lista osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich + lista osób uprawnionych do udzielania konsultacji przy projektach dyplomowych inżynierskich (pdf, 367.08kB)

zasady wyboru katedry dyplomującej

wytyczne edytorskie.pdf (pdf, 997.92kB) zasady wydawania dyplomów (pdf, 2.22MB)

ocena pracy dyplomowej inżynierskiej (stary – jako dokument roboczy)
wytyczne dotyczące zasad opracowywania części opisowej dyplomów inżynierskich (antyplagiat)

Dokumenty składa się obecnie bez zdjęć!

Pytania egzaminów dyplomowych
(obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021)

architektura
historia architektury
technika
urbanistyka

wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy: Moja PG – zakładka Wydruki

wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia: Moja PG – zakładka Wydruki

praca dyplomowa – oświadczenie: Moja PG – zakładka Wydruki

.