Reaktywacja | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Reaktywacja

Zasady przywrócenia w prawach studenta określa § 27

Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej


Wniosek o przywrócenie w prawach studenta dostępny jest w systemie Moja PG.

I stopień: zasady wznowienia

II stopień:

zasady wznowienia studiów po skreśleniu z powodu niezłożenia pracy dyplomowej na WA PG

podanie o przyjęcie po urlopie


Wydziałowa Komisja ds. wznowienia studiów:
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska – przewodnicząca
dr inż. arch. Bogusława Konarzewska

Na Wydziale Architektury przewidziane są dwie sesje reaktywacyjne w każdym roku akademickim.

Egzamin obejmuje część teoretyczną i projektową. Pytania ustalane są przez komisję indywidualnie dla każdego zdającego, w zależności od zaległości i długości przerwy w studiach.
pytania egzaminacyjne z poprzednich lat

Zgodnie z wydziałowymi zasadami osoby skreślone za niezłożenie pracy dyplomowej magisterskiej w terminie składają tylko Wniosek o przywrócenie praw studenckich (dostępny w systemie Moja PG w zakładce Wydruki).
Wypełniony wniosek oraz portfolio (dot. osób z przerwą w studiach powyżej 2 lat) należy złożyć w dziekanacie WA.

Za egzamin reaktywacyjny nie pobiera się opłat.

Rok akademicki 2010/2011 był ostatnim rokiem, w którym możliwe było wznowienie jednolitych studiów magisterskich. W latach kolejnych przed podjęciem studiów magisterskich wymagane będzie uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera (możliwe jest wznowienie studiów I stopnia – inżynierskich).