Reaktywacja | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Reaktywacja

Zasady przywrócenia w prawach studenta określa § 27 Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej (strona 15):

https://arch.pg.edu.pl/studia/do-pobrania/regulaminy

Wniosek o przywrócenie w prawach studenta dostępny jest w systemie Moja PG.


Wydziałowa Komisja ds. wznowienia studiów

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska – przewodnicząca
dr inż. arch. Elżbieta Marczak

  • Na Wydziale Architektury przewidziane są dwie sesje reaktywacyjne w każdym roku akademickim.
  • Egzamin obejmuje część teoretyczną i projektową. Pytania ustalane są przez komisję indywidualnie dla każdego zdającego, w zależności od zaległości i długości przerwy w studiach.
  • pytania egzaminacyjne z poprzednich lat
  • Zgodnie z wydziałowymi zasadami osoby skreślone za niezłożenie pracy dyplomowej magisterskiej w terminie składają tylko Wniosek o przywrócenie praw studenckich (dostępny w systemie Moja PG w zakładce Wydruki).
  • Wypełniony wniosek oraz portfolio (dot. osób z przerwą w studiach powyżej 2 lat) należy złożyć w dziekanacie WA.
  • Za egzamin reaktywacyjny nie pobiera się opłat.
  • Rok akademicki 2010/2011 był ostatnim rokiem, w którym możliwe było wznowienie jednolitych studiów magisterskich. W latach kolejnych przed podjęciem studiów magisterskich wymagane będzie uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera (możliwe jest wznowienie studiów I stopnia – inżynierskich).