Opłaty | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Opłaty

Rok akademicki 2023/2024:

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2023 z 22 maja 2023 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 37/2022 z 12 maja 2022 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat studentów oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.

Rok akademicki 2022/2023:

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 37/2022 z 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 855.74kB)

Wcześniejsze:

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. (pdf, 641.33kB)

w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 40/2020 z 3 lipca 2020 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 52/2020 z 29 lipca 2020 r. (pdf, 2.17MB)

w sprawie: wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 40/2020 z 3 lipca 2020 r. (pdf, 1.41MB)

w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 22/2019 z 9 lipca 2019 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.