Elementy naszej działalności:

  • promocja i rozwój strony fanpage WRS na portalu społecznościowym Facebook,
  • tworzenie podstrony WRS w ramach strony internetowej Wydziału Architektury,
  • aktywna współpraca ze wszystkimi kołami naukowymi działającymi na Wydziale Architektury,
  • aktywne uczestnictwo parlamentarzystów z Wydziału Architektury w posiedzeniach Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej,
  • aktywne i sumienne uczestnictwo delegatów w posiedzeniach Rady Wydziału Architektury,
  • tworzenie portfolio kół naukowych działających na Wydziale Architektury,
  • opracowanie regulaminów WRS i finansowania działalności studenckich z budżetu Dziekana Wydziału Architektury,
  • ewidencja szafek na Wydziale Architektury,
  • produkcja gadżetów wydziałowych Wydziału Architektury.