Projektowanie przestrzeni i zarządzanie | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projektowanie przestrzeni i zarządzanie

Studia organizowane są dla zainteresowanych przestrzenią projektantów, deweloperów, pracowników administracji samorządowej i rządowej, architektów, inżynierów budownictwa, komunikantów, geografów, ekonomistów, prawników, geodetów itp.

Cele studiów

  • transfer najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej koniecznej w nowoczesnym i efektywnym planowaniu rozwoju, projektowaniu i zarządzaniu przestrzenią, w tym stosowaniu planistycznych standardów Unii Europejskiej
  • doskonalenie warsztatu projektanta planowania miejscowego, planowania strategicznego, a także warsztatu menadżera przestrzeni
  • poznanie nowoczesnych instrumentów prawnych, ekonomicznych i administracyjnych kształtowania przestrzeni zarządzania przestrzenią

Program studiów

  • 200 godzin wykładów, seminariów, ćwiczeń terenowych i projektowych prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Architektury PG oraz zaproszonych specjalistów
  • studia trwają 2 semestry i obejmują 11 lub 12 sesji (zjazdów) 3-dniowych – od piątku do niedzieli – raz (czasami dwa razy) w miesiącu z wyjątkiem okresu wakacyjnego

Uczestnictwo w studiach jest odpłatne.

Świadectwo ukończenia studiów wystawia JM Rektor PG.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia powołane zostaną przy minimum 20 pisemnych zgłoszeniach.

Kontakt

kierownik studiów:
dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska, 
tel.: +48 58 348 60 99,
e-mail: dorota.kamrowska-zaluska@pg.edu.pl

sekretariat studiów:
mgr Zofia Bołtakis, 
e-mail: ppz@pg.edu.pl