Edukator Architektoniczny dla dzieci i młodzieży | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Edukator Architektoniczny dla dzieci i młodzieży

Edukator Architektoniczny powołany został przy Wydziale Architektury PG. Skierowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat, które interesują się architekturą i przestrzenią nas otaczająca oraz budowaniem makiet różnorodnych budowli.

Edukator Architektoniczny, choć brzmi poważnie, stawia na swobodę działania twórczego dzieci, pozwala na wypowiedzenie się za pomocą prac przestrzennych, poznanie metod nauczania różnych od stosowanych na lekcjach w szkole. Główne cele działania Edukatora Architektonicznego to upowszechnianie wiedzy w zakresie architektury i urbanistyki, promocja świadomości oraz tożsamości architektonicznej wśród dzieci, wspomaganie kształcenia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w oparciu o nową podstawę programową, rozwijanie sprawności manualnej oraz kreatywności uczestników, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań w dziedzinie architektury i urbanistyki, propagowanie idei kształcenia przez całe życie (lifelong learning) oraz promocja Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętą na WA PG zasadą – przez dwa semestry: zimowy i letni. Inauguracja odbywa się na początku semestru zimowego. Zajęcia odbywają się w sali WA w Gmachu Głównym, a realizacja celów następuje poprzez organizację zajęć warsztatowych raz w miesiącu, w soboty i niedziele. Na ostatnie zajęcia w semestrze do wspólnej zabawy zapraszamy rodziców/opiekunów i rodzeństwo.

Warsztaty Edukacji Architektonicznej

W ramach Edukatora Architektonicznego prowadzimy warsztaty architektoniczne dla dzieci i młodzieży. W każdym semestrze bierze udział ok. 70 uczestników podzielonych na 4 grupy w zależności od wieku oraz liczby przebytych semestrów na naszych zajęciach. W poszczególnych grupach zadania są dostosowane do umiejętności manualnych dzieci, a dobór tematów weryfikowany jest z podstawą programową obowiązującą dla szkół podstawowych. Dzieci realizują swoje pomysły, a naszym zadaniem jest podpowiadanie, w jaki sposób można dany pomysł wykonać.

Na początek...

Na początku zajęć odbywa się prezentacja mini wykładu lub materiałów związanych z tematem warsztatów. Wykład lub prezentacja oparta jest na dyskusji z dziećmi. Prezentowane są makiety architektoniczne obiektów wykonanych w różnych skalach (1:50, 1:100, 1:150), makiety urbanistyczne (w skalach 1:500, 1:1000), materiały budowlane, wykonywane są doświadczenia z zastosowaniem podstawowych zasad konstrukcji. Podczas pierwszej części zajęć staramy się przekazywać dzieciom informacje związane z zawodem architekta, uczymy rozpoznawać elementy przestrzeni nas otaczającej. Często są to informacje nowe, ale również wzmacniamy już zdobytą widzę lub weryfikujemy ją pod kątem poprawności merytorycznej.

...czas na twórcze działanie...

Następnie dzieci dostają czas na wykonanie swojej makiety na zadany temat. Po zastanowieniu się, co chcą zrobić, mogą wybrać dowolne materiały, które zgromadzone są w jednym miejscu. W większości przypadków dzieci mają do dyspozycji materiały takie jak: tektura biała, kolorowa folia, różnego rodzaju patyczki drewniane i plastikowe słomki, plastelina, kubeczki plastikowe czy sznurek. Do tego typu zajęć doskonale nadają się przedmioty, które najczęściej w domu są wyrzucane: plastikowe pojemniki, tekturowe pudełka, rolki po papierze toaletowym.
Niektóre tematy realizowane są przy użyciu nietypowych materiałów, np. makaron czy cukier w kostkach.
Wszystko można wykorzystać do wykonania dziecięcej makiety, często w zaskakujący sposób. W doborze materiałów staramy się zwracać uwagę na to, aby materiały kolorowe były świadomie wykorzystywane przez dzieci, wręcz zachęcamy do korzystania np. z jak najmniejszej ilości kolorowych opakowań. Ma to na celu zastanowienie się nad tym, czy zastosowane przez innych kolory czy wzory są odpowiednie do wykonywanego zadania.

...i na zakończenie

Pod koniec zajęć przygotowywana jest prezentacja makiet wykonanych przez dzieci – każdy opisuje swoją pracę. Makiety podświetlamy i sprawdzamy jak światło wpływa na odbiór wykonanych projektów.

Na ostatnie zajęcia w każdym semestrze do zabawy zapraszamy również rodziców, z czego cieszą się zarówno dzieci, jak i rodzice. Można wtedy przypomnieć sobie swoje dzieciństwo, albo zrealizować dawno porzucone hobby... Udział rodziców w zajęciach daje nam możliwość przekazania im różnych informacji, a dzieci spędzają z rodzicami cenne dwie godziny, łączące dobrą zabawę z twórczym działaniem.


Taki schemat realizacji zajęć daje możliwość wprowadzenia nowych, nieznanych dla dzieci wiadomości, jak również sprawdzenia stanu ich wiedzy. Często okazuje się, że odbiór przestrzeni przez dzieci powiela utarte schematy, ale równie często okazuje się, że zasób informacji pozyskanych w szkole czy w domu jest bogaty, a my te informacje tylko porządkujemy lub utrwalamy.

Działania skierowane do grupy dzieci ze szkoły podstawowej wykorzystują naturalne skłonności dzieci do budowania. Jest to doskonały sposób pozwalający równocześnie rozwijać zdolności manualne dzieci oraz rozbudzać i promować świadomość architektoniczną. Taka metoda prowadzenia zajęć pozwala nie tylko na rozwijanie kreatywności dzieci, ale również na weryfikację realizacji zadania zgodnie z naszymi zamierzeniami.

Oferta Opłaty Rejestracja na zajęcia