Nauka i badania | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego jest zaangażowana w różnorodne projekty badawczo-rozwojowe związane z problematyką urbanizacji i regeneracji struktur osiedleńczych. Obejmują one planowanie kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich znajdujących się w trudnej sytuacji w małych i średnich miastach (z szerokim udziałem metod patycypacyjnych), badanie zagadnień i problemów związanych z przekształcaniem terenów poprzemysłowych (w tym dyskusje na temat zagadnień związanych z zachowaniem dziedzictwa i zarządzaniem tożsamością), planowanie rozwoju / transformacji miejskich przestrzeni publicznych, a także przekształcanie obszarów podmiejskich. Dodatkowe obszary badań badają teorię i metodologię konserwacji i rewaloryzacji miast i miejskich struktur historycznych, zagadnień projektowania oświetlenia w środowisku miejskim oraz społecznych aspektów projektowania urbanistycznego.