Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego | Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

fot.K.Krzempek

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego powstała z trzech katedr: Katedry Urbanistyki kierowanej przez wiele lat przez prof. dr inż. arch. Wiesława Andersa, Katedry Projektowania Zagospodarowania Przestrzennego kierowanej przez prof. Jerzego Kołodziejskiego i Katedry Rozwoju Miasta kierowanej przez prof. dr hab. inż. arch. Mieczysława Kochanowskiego.

Od 2003  roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. arch.  Piotr Lorens. W Katedrze pracują ponadto: prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, oraz profesorowie uczelniani: dr hab. Małgorzata Dymnicka,  dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys, dr hab. inż. arch. Daniel Załuski. 

W ramach Katedry realizowane są zarówno tematy badawcze, jak i prowadzona szeroko zakrojona działalność organizacyjna i dydaktyczna. W latach 2009 – 2014 z inicjatywy tej Katedry realizowany był Projekt „Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej" (realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Efektem realizacji tego programu jest uruchomienie na Wydziale Architektury PG nowego kierunku kształcenia na studiach I stopnia – Gospodarka Przestrzenna(w roku akademickim 2012/2013) W ramach programu dziewięć osób pracujących w Katedrze odbyło staże naukowe na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Bostonie, a w latach 2009 - 2014 funkcjonały dwa Studia Podyplomowe: Rewitalizacja architektoniczno – urbanistyczna obszarów miejskich i Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast.